MINORĂ DISPĂRUTĂ din Costinești, unde lucra sezonier. Cine a văzut‑o, este rugat să anunțe Poliția

0
709

MINORĂ DISPĂRUTĂ. Poli­ţi­ş­tii au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia mino­rei ANDREEA PAULA ROSCA, în vâr­stă de 16 ani, din comu­na Bei­da­ud, jude­țul Tulcea.

La data de 1 iulie a.c, mino­ra a venit în sta­țiu­nea Efo­rie Nord, apoi în Cos­ti­nești, pen­tru a lucra pe peri­oa­da sezo­nu­lui esti­val, fără a reve­ni la adre­sa de domi­ci­liu până în prezent.

SEMNALMENTE 

Înă­lţi­me 1,65 m, gre­u­ta­te 65–70 de kilo­gra­me, păr cas­ta­niu, ochi căprui.

Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Poli­ția sta­țiu­nii Cos­ti­nești, tel. 0241.734017, sau Dis­pe­ce­ra­tul I.P.J. Con­stan­ța, tel. 0241.611364 int. 20005.


Man­ga­lia News, 11.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply