KURULTAI, Festival internațional cultural turco-tătar: 14–15 septembrie 2019, la Medgidia și Mangalia. PROGRAM

1
702

KURULTAI, Fes­ti­val auten­tic tur­co-tătar: 14–15 sep­tem­brie 2019, la Med­gi­dia și Man­ga­lia. PROGRAM:

Și Bul­ga­ria par­ti­ci­pă la Fes­ti­va­lul cul­tu­ral inter­națio­nal Kurul­tai, pro­gra­mul artis­tic Saban­toi, 14–15 sep­tem­brie 2019:

Ansam­blul fol­cloric Sor­nai din TATARSTAN, la Fes­ti­va­lul KURULTAI, pro­gra­mul Saban­toi: 14–15 sep­tem­brie 2019: 

Kol Kureș (Arm Wres­tling — Braț de fier), la Fes­ti­va­lul cul­tu­ral inter­națio­nal Kurul­tai (Pro­gram Saban­toi), 14–15 sep­tem­brie 2019.

După jocul tătă­resc Kok­par, dori­to­rii pot călări. Toa­te aces­tea la “Fes­ti­va­lul cul­tu­ral inter­națio­nal Kurul­tai (Pro­gram Saban­toi)”, 14–15 sep­tem­brie 2019. Călă­rim, la Man­ga­lia! 15 sep­tem­brie, ora 14.00.

Par­ti­ci­pă artiști din Tatar­stan, Tur­cia, Bul­ga­ria, Găgă­u­zia, Kaza­khs­tan, Kir­ghis­tan și, bine­în­țe­les, Româ­nia!


Man­ga­lia News, 03.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. O artis­tă din­tre artiș­tii din Tatar­stan care va per­for­ma ală­tu­ri de legen­de­le noas­tre autoh­to­ne la Kurul­tai : Gelal Aidin, Edy Band (fina­list Tur­k­vi­zyon 2015) , Elfyn Band, Gen­ghiz Cutla­cai Band(finalist Tur­k­vi­zyon 2013 și 2014) şi mul­te alte surprize…la Man­ga­lia Por­tul Turis­tic 15 sep­tem­brie 2019 înce­pând cu ora 14.30
    https://youtu.be/N_groGzZt60

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele