În patria „frumosului de Voineşti“, elevii primesc mere din Polonia. „Nu au spaţii de depozitare cu atmosferă controlată“

0
362

În patria „fru­mo­su­lui de Voi­neşti“, ele­vii pri­mesc mere din Polo­nia. „Nu au spa­ţii de depo­zi­ta­re cu atmosfe­ră con­tro­la­tă“.

Ele­vii din Voi­neşti, dar şi din res­tul judeţu­lui Dâm­bo­vi­ţa pri­mesc la şcoa­lă mere din Polo­nia, deşi zona este renu­mi­tă pen­tru fruc­te­le gus­to­a­se şi zemoa­se, deve­ni­te un ade­vă­rat brand. Auto­ri­tă­ţi­le spun că acest lucru se întâm­plă pen­tru că agri­cul­to­rii români nu se aso­ci­a­ză şi nu-şi con­stru­iesc depo­zi­te cu atmosfe­ră con­tro­la­tă.

Spre deo­se­bi­re de fruc­te­le pro­du­se la Voi­neşti, mere­le din import sunt tra­ta­te cu ima­za­lil, un fel de cea­ră care pro­te­jea­ză anti­fun­gic şi dă un luciu spe­ci­fic, dar care s‑a dove­dit a fi can­ce­ri­ge­nă.

Ima­za­li­lul e o sub­stanţă cu efect anti­fun­gi­cid, care măreş­te peri­oa­da de via­ţă a măru­lui, aşa cum se întâm­plă şi la citri­ce.

Fos­tul preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Pomi­co­le Voi­neşti, Ion Oprea, pro­du­că­tor de mere, spu­ne că sub­stanţa închi­de prac­tic porii mere­lor şi le omoa­ră. „Noi cule­gem Gol­de­nul ver­de, iar în beciu­ri­le noas­tre şi în depo­zi­te, ele de coc în con­ti­nu­a­re. De-asta sunt atât de gus­to­a­se. Ele nu sunt stro­pi­te după cules cu nimic”, spu­ne Ion Oprea, pro­du­că­tor.

De ce nu găsim mere de Voi­neşti în şcoli

Pro­du­că­to­rii de mere din Voi­neşti nu dis­pun de supra­feţe mari de plan­ta­ţii, aşa cum se întâm­plă în Polo­nia, iar una din­tre cerinţe­le care îi dau îna­poi de la lici­ta­ţii este cifra de afa­ceri, care ar tre­bui să fie cu mul­te zero­uri. „Noi am par­ti­ci­pat la dis­cu­ţii, pe acte­le nor­ma­ti­ve şi am cerut guver­nanţi­lor să facă în aşa fel încât să par­ti­ci­pe pro­du­că­to­rul român la lici­ta­ţii, în pri­mul rând. Dar se pare că sunt câş­ti­gă­tori doar cei care au cifră de afa­ceri mare. Asta este şi o cerinţă în caie­tul de sar­cini”, mai spu­ne Ion Oprea.

Cites­te mai mult în adevarul.ro/locale/targoviste


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele