Herghelia Mangalia — Concurs de anduranță, etapa zonală — Sâmbătă, 21 și Duminică, 22 septembrie. Programul concursului hipic

0
590

Her­ghe­lia Man­ga­lia — Con­curs de andu­ran­ță — Eta­pa zona­lă — Sâm­bă­tă, 21 și Dumi­ni­că, 22 sep­tem­brie. Pro­gra­mul con­cur­su­lui hipic:

Arti­co­le publi­ca­te de coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News des­pre Her­ghe­lia Man­ga­lia puteți vizio­na AICI.


Man­ga­lia News, 20.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply