Folk You! Florian Pittiș 2019 Vama Veche, 6–8 septembrie 2019

0
971

Folk You! Flo­ri­an Pit­tiș 2019 Vama Veche, 6–8 sep­tem­brie 2019.

De 15 ani, facem un fes­ti­val fără bile­te, dar cu ini­mă. Fără bani de la auto­ri­tă­ţi, dar cu apu­suri pe malul mării. Nu sun­tem nici Untold, nici Never­sea, la noi sin­gu­ra minu­ne e muzi­ca, iar furt­u­ni­le nu ne gonesc de pe pla­jă.

Nu avem nici șap­te sce­ne, nici acti­vări de bran­duri, dar nici muzi­că de lap­top. Doar oameni, chi­tări și valuri.

Sun­tem, de 15 ani,  Folk You! — Flo­ri­an Pit­tiș, și rămâ­nem,  indi­fe­rent  de vre­muri și mode, Miș­ca­rea de Rezis­ten­ță.

Tot în Vama Veche, dar anul ăsta, în wee­ken­dul 6–7‑8 sep­tem­brie, vineri, sâm­bă­tă şi dumi­ni­că. Sunt tânăr, doam­nă, bună sea­ra!


Man­ga­lia News, 02.09.2019. (sur­sa: miscareaderezistenta.ro/folk-you-florian-pittis).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply