Diaspora, dezinteres pentru votul prin corespondenţă la alegerile prezidenţiale [VIDEO]

0
187

Doar 41 de mii de români din stră­i­nă­ta­te s‑au înscris ca să vote­ze prin cores­pon­denţă la ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le, până dumi­ni­că sea­ra, când a expi­rat peri­oa­da lega­lă.

Alţi aproa­pe 39 de mii s‑au înre­gis­trat ca să vote­ze la secţi­i­le din stră­i­nă­ta­te. Asta în con­di­ţi­i­le în care ter­me­nul de înre­gis­tra­re a fost pre­lun­git de guvern cu 4 zile, din cau­za numă­ru­lui mic de ale­gă­tori. La ale­ge­ri­le euro­par­la­men­ta­re din mai au votat la secţi­i­le din stră­i­nă­ta­te 375 de mii de per­soa­ne, dar alte câte­va mii nu au mai apu­cat să o facă, din cau­za cozi­lor for­ma­te.

Pri­mul tur al ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le se va orga­ni­za pe 10 noiem­brie în Româ­nia, dar ale­gă­to­rii din stră­i­nă­ta­te vor putea vota timp de 3 zile, înce­pând cu 8 noiem­brie.

VIDEO, aici.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele