Concurs de Eseuri — Bienala Albastră. Astăzi încep înscrierile!

0
355

Con­curs de Ese­uri — Bie­na­la Albas­tră. Simi­li­tu­di­ni­le din­tre arta scri­su­lui și arta vizu­a­lă sunt nenu­mă­ra­te. Instru­men­ta­rul inte­ri­or uti­li­zat în expri­mă­ri­le artis­ti­ce vizu­a­le sau scri­se este ace­lași, iar emo­ți­i­le și tră­i­ri­le ce se nasc sub impul­sul unui subiect, a unei acțiuni, a unei des­fă­șu­rări de eve­ni­men­te în timp și spa­țiu sunt declan­șa­toa­re și de expri­mări vizu­a­le și de scri­eri lite­ra­re. Epo­sul și nara­țiu­nea, accen­tul și des­cri­e­rea amplă, acor­du­ri­le, con­tras­te­le, sunt ele­men­te comu­ne ambe­lor arte. Vă invi­tăm la un con­curs de ese­uri!

Mai mul­te deta­lii pe https://bluebiennale.com/concurs/


16 sep­tem­brie 2019: Lan­sa­rea con­cur­su­lui;
15 octom­brie 2019: Ter­me­nul limi­tă pen­tru tri­mi­te­rea ese­u­ri­lor.

Între 20–25 octom­brie 2019: Juri­ul desem­nat va anu­nţa câş­ti­gă­to­rii, data și loca­ția Galei de pre­mi­e­re a câști­gă­to­ri­lor, ce va avea loc în cadrul unui eve­ni­ment din tim­pul Bie­na­lei.


Man­ga­la News, Luni, 16.09.2019. A trans­mis Mădă­li­na Cori­na Dia­co­nu.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply