Bianca Andreescu este noua campioană de la US Open! Povestea uimitoare a Biancăi Andreescu. Cum a reușit să urce 200 de poziții în WTA, în 12 luni, la doar 19 ani

0
261

Poves­tea uimi­toa­re a Bian­căi Andre­es­cu. Cum a reu­șit să urce 200 de pozi­ții în WTA, în 12 luni, la doar 19 ani.

Bian­ca Andre­es­cu este noua cam­pi­oa­nă de la US Open, după ce învins‑o sâm­bă­tă noap­tea, în două seturi, pe Sere­na Wil­li­ams. La 19 ani, jucă­toa­rea can­a­dia­nă de ori­gi­ne româ­nă este cel mai nou star al teni­su­lui femi­nin. Este pri­ma jucă­toa­re din Can­a­da, dar şi pri­ma jucă­toa­re sub 20 de ani care câş­ti­gă un tur­neu major, după 12 ani. A fost pri­ma fina­lă de mare șlem pen­tru Bian­ca Andre­es­cu, şi nu împo­tri­va ori­cui, ci a unei mari cam­pi­oa­ne cu 23 de titluri de grand slam în pal­ma­res.

Ai făcut întrea­ga ţară mân­dră!”, i‑a trans­mis Bian­căi pre­mi­e­rul Can­a­dei. „Şi Româ­nia este mân­dră de tine!”, a felicitat‑o şi Simo­na Halep. În urma aces­tui rezul­tat, Bian­ca Andre­es­cu va urca pe pozi­ţia a 5‑a WTA. Per­for­manţa îi va fi răs­plăti­tă şi finan­ci­ar: va lua aca­să un pre­miu record de 3,85 mili­oa­ne de dolari. A fost un an for­mi­da­bil pen­tru tână­ra ten­si­me­nă, care în urmă cu 12 luni nu era nici prin­tre pri­me­le 200 de jucă­toa­re ale lumii.

După ce a uimit lumea teni­su­lui femi­nin mondi­al şi a cuce­rit titlul de la Indian Wells, Bian­ca Andre­es­cu a avut un mesaj emoţio­nant pen­tru români, în spe­cial pen­tru cei în mij­lo­cul căro­ra a copi­lă­rit: „Pen­tru toţi fanii mei din Româ­nia vreau să spun: Mulţu­mesc pen­tru că sun­teţi cu mine şi vă iubesc!”

Rude­le și cunos­cu­ții din Româ­nia au urmă­rit fina­la cu sufle­tul la gură

La Cămi­nul Cul­tu­ral din Vai­de­eni, judeţul Vâl­cea, rude­le şi cunos­cu­tii fami­li­ei au urmă­rit fina­la cu sufle­tul la gură. Buni­ca Bian­căi, în vâr­stă de 84 de ani, le‑a gătit gogoşi, pre­fe­ra­te­le nepoa­tei sale.

Legă­tu­ra tine­rei cam­pi­oa­ne cu Româ­nia ne‑o dezva­lu­ie chiar buni­ca sa, cu ochii umezi, pri­vind la poze­le de pe pere­te. Părinţii Bian­căi s‑au mutat în Can­a­da în 1994. Maria, mama sa, este mas­te­rand în eco­no­mie, iar Nicu, tatăl, e ingi­ner. Bian­ca s‑a năs­cut în anul 2000, depar­te de Româ­nia, dar a reve­nit in ţară, cu părin­ții săi, după câţi­va ani. Aici a ince­put teni­sul.

Con­ti­nu­a­rea, pe digi24.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele