ATENȚIE, ȘOFERI! Transport agabaritic pe ruta Buzău — Constanța, Poarta 7

0
294

ATENȚIE, ȘOFERI! Trans­port aga­ba­ri­tic pe ruta Buzău — Con­stan­ța, Poar­ta 7

În peri­oa­da 20.09.2019 — 23.09.2019, se vor des­fă­șu­ra două trans­por­turi cu depă­șiri pe tra­se­ul: Buzău – DN2B – Spă­ta­ru – DN2 – Urzi­ceni – DN2A – Slo­bo­zia – DN21 – Bără­ga­nul – DN21A – Țăn­dă­rei – DN2A – Găl­bi­ori – DC63 – Siliș­tea – DJ224 – Med­gi­dia – DN22C – Mur­fa­tlar – DN3A4 – Con­stan­ța, Poar­ta 7.

Vehi­cu­le­le trans­por­tă pie­se meta­li­ce pro­du­se la Buzău și care sunt des­ti­na­te expor­tu­lui .

Lăți­mea maxi­mă a vehi­cu­le­lor este 5,00 m, vite­za de depla­sa­re urmând a fi adap­ta­tă con­di­ți­i­lor de tra­fic. Men­țio­năm ca în con­for­mi­ta­te OUG 195/2002 pri­vind cir­cu­la­ția pe dru­mu­ri­le publi­ce vite­za maxi­mă de depla­sa­re a vehi­cu­le­lor cu depă­șiri este de 70 km/oră.

Eta­pe­le de des­fă­șu­ra­re ale trans­por­tu­lui sunt sta­bi­li­te de poli­ția ruti­e­ră, care asi­gu­ră înso­ți­rea vehi­cu­lu­lui cu depă­șiri. Trans­por­tul nu se va des­fă­șu­ra în peri­oa­de­le și pe sec­toa­re­le de drum pe care sunt sem­na­la­te feno­me­ne mete­o­ro­lo­gi­ce peri­cu­loa­se, prin codu­ri­le gal­ben, por­to­ca­liu sau roșu.


Man­ga­lia News, 20.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply