ATENȚIE, ȘOFERI! Încep lucrările de reparații pe sectorul de beton al Autostrăzii Soarelui (A2)!

0
242

ATENȚIE, ȘOFERI! Încep lucră­ri­le de repa­ra­ții pe sec­to­rul de beton al Autos­tră­zii Soa­re­lui (A2)!

CNAIR ne infor­mea­ză că luni, 16.09.2019, repre­zen­tan­ții DRDP Bucu­rești au înce­put monta­rea sem­na­li­ză­rii ruti­e­re în vede­rea dema­ră­rii lucră­ri­lor de repa­ra­ții pe calea 1 a Autos­tră­zii Soa­re­lui (A2), Bucu­rești-Con­stan­ța (km 21- km 27).

Obiec­ti­vul pro­gra­mat să dure­ze 24 de luni con­stă în fre­za­rea dale­lor de beton, con­so­li­da­rea fisu­ri­lor acti­ve și repa­ra­rea ros­tu­ri­lor degra­da­te, atât pe calea 1, cât și pe calea 2.

Facem apel către par­ti­ci­pan­ții la tra­fic să cir­cu­le cu aten­tie și să res­pec­te sem­na­li­za­rea ruti­e­ră exis­ten­tă, pre­cum si res­tric­ți­i­le de vite­ză insti­tu­i­te în zona lucră­ri­lor, și anu­me de 60 km/h.

Lucră­ri­le sunt împăr­ți­te în două loturi, ast­fel:

Lotul 1 km (12+000 — km 24+000) Calea 1 și 2, are o lun­gi­me de 12 km si va fi exe­cu­tat de  S.C. PORR CONSTRUCT S.R.L., la o valoa­re a lucră­ri­lor de 41.7 mil lei, fără TVA.

Lotul 2 km (24+000 — km 36+000) Calea 1 și 2, tot în lun­gi­me de 12 km, va fi exe­cu­tat de   S.C. SAGA BUSINESS CONSTRUCT S.R.L, la o valoa­re a lucră­ri­lor de 44.9 mil lei, fără TVA.

Pro­gra­ma­rea lucră­ri­lor a fost făcu­tă pen­tru aceas­tă peri­oa­dă, în urma dis­cu­ți­i­lor cu Patro­na­te­le din Turism, pen­tru a nu afec­ta tra­fi­cul ruti­er în sezo­nul esti­val.


Man­ga­lia News, 17.09.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele