Angajări la UM 01556 Mangalia. Vezi ce posturi sunt scoase la concurs

0
1900

Anga­jări la UM 01556 Man­ga­lia. Vezi ce pos­turi sunt scoa­se la concurs.

Uni­ta­tea Mili­ta­ră 01556  Man­ga­lia orga­ni­zea­ză con­curs pen­tru ocu­pa­rea pe peri­oa­dă nede­ter­mi­na­tă a urmă­toa­re­lor posturi:

-mun­ci­tor cali­fi­cat III (tâm­plar), la For­ma­țiu­nea de cazar­ma­re pen­tru cazar­ma 1275 din cadrul U.M. 01556, Mangalia;

-mun­ci­tor cali­fi­cat III (insta­la­tor), la For­ma­țiu­nea de cazar­ma­re pen­tru cazar­ma 1275;
șofer I, la Gru­pa Trans­port din cadrul U.M. 01559, Murfatlar.

-mun­ci­tor cali­fi­cat IV (zugrav), la For­ma­țiu­nea de cazar­ma­re pen­tru cazar­ma 327 din cadrul U.M. 01574, Nico­lae Bălcescu.

-mun­ci­tor cali­fi­cat III (elec­tri­cian), la For­ma­țiu­nea de cazar­ma­re pen­tru cazar­ma 327 din cadrul U.M. 01574, Nico­lae Bălcescu.

Ter­me­nul limi­tă de depu­ne­re a dosa­re­lor – 18 sep­tem­brie 2019, ora 14.00.

Rela­ţii supli­men­ta­re se pot obţi­ne  la sedi­ul Uni­tă­ţii Mili­ta­re 01556  Man­ga­lia, Stra­da Por­tu­lui nr. 13, Jude­țul Con­stan­ța, tele­fon 0241/750.661, inte­ri­or 105.


Man­ga­lia News, 11.09.2019. (sur­sa: MANGALIA TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply