14 pentru România. Lista finală a candidaţilor la alegerile prezidenţiale

0
457

14 pen­tru Româ­nia. 14 can­di­da­ţi vor intra în cur­sa pen­tru ale­ge­ri­le pre­zi­denţi­a­le din 10 noiem­brie, anu­nţă Biro­ul Elec­to­ral Cen­tral (BEC). Sâm­bă­tă va avea loc tra­ge­rea la sorţi pen­tru pozi­ţi­i­le pe bule­ti­nul de vot.

Lis­ta celor 14 can­di­da­ţi:

 1. Kla­us Iohan­nis — PNL,
 2. Viori­ca Dăn­ci­lă — PSD,
 3. Dan Bar­na — Ali­anţa USR PLUS,
 4. Theo­dor Pale­o­lo­gu — PMP,
 5. Mir­cea Dia­co­nu – Ali­anţa „Un OM”, for­ma­tă din ALDE şi PRO Româ­nia,
 6. Kele­men Hunor – UDMR,
 7. Ramo­na-Ioa­na Bru­yn­se­els – Par­ti­dul Pute­rii Uma­nis­te,
 8. Vio­rel Cata­ra­mă – Dreap­ta Libe­ra­lă,
 9. Cătă­lin Sorin Ivan – Par­ti­dul Alter­na­ti­va Pen­tru Dem­ni­ta­te Naţio­na­lă,
 10. Bogdan Dra­goş Aure­liu Mari­an Sta­no­e­vici – can­di­dat inde­pen­dent,
 11. John Ion Banu – Par­ti­dul Naţiu­nea Româ­nă,
 12. Sebas­ti­an Con­stan­tin Popes­cu – Par­ti­dul Noua Româ­nie,
 13. Ninel Peia – Par­ti­dul Nea­mul Româ­nesc,
 14. Ale­xan­dru Cum­pă­na­şu – can­di­dat inde­pen­dent.

În 12 octom­brie va înce­pe cam­pa­nia elec­to­ra­lă, iar în 10 noiem­brie este pro­gra­mat pri­mul tur de scru­tin al ale­ge­ri­lor pre­zi­denţi­a­le. Cel de-al doi­lea tur de scru­tin, în care vor intra pri­mii doi can­di­da­ţi cla­sa­ţi, va avea loc în 24 noiem­brie.

Cites­te mai mult: adev.ro/pyi03q


Man­ga­lia News, 28.09.2019. (foto gene­ric: stirilekanald.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele