Regata Bricul Mircea a adunat la start 42 de ambarcațiuni care s‑au întrecut la două clase de concurs

0
415

În wee­ken­dul 16 – 18 august, Mari­na Efo­rie a găz­du­it a patra eta­pă a Cupei Româ­ni­ei Alpha Bank – Rega­ta Bri­cul Mir­cea. Orga­ni­za­tă de Bla­ck Sea Com­pe­ti­tion Sport Club & Bla­ck Sea Sai­ling Asso­ci­a­tion, Efo­rie Mari­na & Sail Adven­tu­res, în par­te­ne­ri­at cu Alpha Bank și sub egi­da Fede­ra­ți­ei Româ­ne de Yach­ting, rega­ta a adu­nat la start 42 de ambar­ca­țiuni care s‑au între­cut la două cla­se de con­curs.

Ziua de sâm­bă­tă a debu­tat cu un eve­ni­ment spe­cial, orga­ni­za­to­rii rega­tei avându‑l ca invi­tat pe Mari­us Albu, care își doreș­te să devi­nă pri­mul român care navi­ghea­ză în jurul lumii sin­gur și fără opri­re. Cu 10 minu­te îna­in­te de star­tul rega­tei, comi­te­tul de cur­să i‑a dat star­tul dom­nu­lui Albu, în apla­u­ze­le tutu­ror con­cu­ren­ți­lor. Ambar­ca­țiu­ni­le au por­nit apoi pe un tra­seu mai lung, de tip coas­tal, de la Efo­rie până în drep­tul sta­țiu­nii Cos­ti­nești, iar a doua zi au avut loc două cur­se scur­te de tip insho­re în rada por­tu­lui Efo­rie. Vân­tul a fost în prin­ci­pal slab spre mediu.

La cla­sa ORC B pe locul 1 s‑a impus Hope (ROU), ski­pper Mihai Făgă­ră­șan, urmat de Incog­ni­to (ROU) pe locul 2, ski­pper Bogdan Ion, și de Simi­na (ROU) pe locul 3, ski­pper Cris­ti­an Ghel­ner.

La cla­sa ORC C, cea a băr­ci­lor mai len­te, pe pri­mul loc s‑a situ­at ambar­ca­țiu­nea Adria (ROU), ski­pper Ion Popes­cu, urma­tă de Odes­sos (BUL) pe locul 2, ski­pper John Ione­scu și de Bonvi (ROU) pe locul 3, ski­pper Cătă­lin Homeag.

Spre deo­se­bi­re de cele­lal­te eta­pe, cla­sa A nu a adu­nat des­tui par­ti­ci­panți la linia de start, dar având start comun cu cla­sa ORC B, a exis­tat și un cla­sa­ment gene­ral al rega­tei, Hope situ­ân­du-se și aici pe pri­mul loc, urmat de Incog­ni­to și de Que­bra­mar (ROU), ski­pper Iulia Fuli­cea.

Urmă­toa­rea eta­pă, și ulti­ma, din Cupa Româ­ni­ei Alpha Bank este Rega­ta Posei­don (29 august – 1 sep­tem­brie), o rega­tă inter­națio­na­lă, al cărei start va avea loc vineri în Efo­rie, unde vor avea loc cur­se scur­te, de tip insho­re, urmând ca sâm­bă­tă să se dea star­tul cur­sei de tip coas­tal, cu sosi­re la Bal­cic, unde dumi­ni­că vor mai avea loc câte­va cur­se în rada por­tu­lui de aco­lo.


Man­ga­lia News, 24.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply