Programul de lucru cu publicul al S.P.C.L.E.P. Mangalia. Depuneri, Eliberări documente, Audiențe

2
4864

Ser­vi­ci­ul Public Comu­ni­tar Local de Evi­denţă a Per­soa­ne­lor Man­ga­lia (SPCLEP) infor­mea­ză cetă­ţe­nii ora­şu­lui că acti­vi­ta­tea Com­par­ti­men­tu­lui Evi­denţa Per­soa­ne­lor se desfă­şoa­ră după urmă­to­rul pro­gram:

DEPUNERE DOCUMENTE
– luni, marţi: 08.30 – 14.30,
– mier­curi: 14.30 – 16.30,
– joi: 08.30 – 18.30,
– vineri: 08.30 – 11.30.

ELIBERARE DOCUMENTE
– luni, marţi: 14.30 – 16.30,
– mier­curi: 08.30 – 14.30,
– joi: 16.30 – 18.30,
– vineri: 11.30 – 14.30.

Audienţe cu cetă­ţe­nii susţi­nu­te de şeful SPCLEP:

– vineri: 09.00 – 11.00.
Tel. con­tact: 0241/75.77.45
Adre­sa ema­il: [email protected]

Tot­o­da­tă, repre­zen­tanţii SPCLEP atenţio­nea­ză cetă­ţe­nii Man­ga­li­ei cu pri­vi­re la veri­fi­ca­rea vala­bi­li­tă­ţii actu­lui de iden­ti­ta­te pe care îl deţin.

PROGRAM AUDIENTE SEF SERVICIU S.P.C.L.E.P. MANGALIA

VINERI: 09:00 – 11:00.

Pro­gram audien­te Direc­tia Publi­ca Jude­tea­na de Evi­den­ta a Per­soa­ne­lor, Con­stan­ta

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Man­ga­lia News, Luni, 19 august 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

2 COMENTARII

Leave a Reply