Primul spital construit de la zero de statul român în ultimii 30 de ani: Are 6 etaje, Unitate de Primiri Urgențe și va fi inaugurat pe 5 septembrie la Mioveni

0
759

Pri­mul spi­tal con­stru­it de la zero în Româ­nia în ulti­mii 30 de ani va fi inau­gu­rat pe 5 sep­tem­brie, la Mio­ve­ni. Spi­ta­lul va avea 6 eta­je, 250 de paturi și nume­roa­se sec­ții, inclu­siv com­par­ti­ment de Pri­miri Urgen­țe, Tera­pie Inten­si­vă și bloc ope­ra­tor cu 4 săli. Con­struc­ția Spi­ta­lu­lui Oră­șe­nesc din Mio­ve­ni a înce­put în mar­tie 2016, iar finan­ța­rea a fost asi­gu­ra­tă inte­gral din pro­gra­mul PNDL și din buge­tul auto­ri­tă­ți­lor locale. 

Con­struc­ția spi­ta­lu­lui din Mio­ve­ni, care a înce­put acum 3 ani și jumă­ta­te, a fost o ini­ția­ti­vă a pri­ma­ru­lui ora­șu­lui Mio­ve­ni, Ion Geor­ges­cu, au decla­rat pen­tru HotNews.ro repre­zen­tan­ții Pri­mă­ri­ei din Mioveni. 

Noul spi­tal are 6 eta­je și este dotat inclu­siv cu com­par­ti­ment de Pri­miri Urgen­țe și de Tera­pie Inten­si­vă și bloc ope­ra­tor cu 4 săli de operație. 

Mai mult, pe hotnews.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply