POEZIA VIE, în Saturn, Mangalia! Galeria Luiza Cala găzduiește pentru a treia oară acest eveniment de excepție, cu poeți invitați din 5 țări

0
357

POEZIA VIE, în Saturn, Man­ga­lia! Gale­ria Lui­za Cala găz­du­ieș­te pen­tru a tre­ia oară acest eve­ni­ment de excep­ție, la care vor par­ti­ci­pa poeți din 5 țări.

Par­ti­ci­pan­ții la Tabă­ra inter­națio­na­lă orga­ni­za­tă de Direc­ția 9, vor reci­ta din poe­me­le lor, Vineri, 30.09.2019, ora 16.00, la Gale­ria Lui­za Cala din Saturn. Dacă până mai ieri, Gale­ria Lui­za Cala avea invi­tați pic­tori din mul­te țări, acum are invi­tați poeți din lumea lar­gă. Cuvin­te­le și culo­ri­le se împle­tesc fru­mos.

MN: Des­pre Lui­za  Cala și rea­li­ză­ri­le ei cul­tu­ral-artis­ti­ce, coti­dia­nul onli­ne Man­ga­lia News a publi­cat o serie de arti­co­le, pe care le puteți (re)vedea AICI. Gale­ria de Artă Lui­za Cala poa­te fi vizio­na­tă AICI.


Man­ga­lia News, 30.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply