PETRICĂ MIU, NOUL INSPECTOR GENERAL AL ISJ CONSTANȚA

0
660

PETRICĂ MIU, NOUL INSPECTOR GENERAL AL ISJ CONSTANȚA.

Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­țean Con­stan­ța a rămas fără con­du­ce­re. Man­da­tul Gabrie­lei Buco­va­lă a ajuns la final, pe 18 august 2019. Noul șef al ISJ Con­stan­ța este Petri­că Miu.

Con­tac­tat pen­tru un punct de vede­re, Petri­că Miu s‑a ară­tat ocu­pat și nu a ofe­rit nicio decla­ra­ție.

Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei a tri­mis luni, 19 august, la ISJ Con­stan­ța ordi­nul prin care Petri­că Miu este numit tem­po­rar inspec­tor șco­lar gene­ral, până la orga­ni­za­rea con­cur­su­lui care tre­bu­ie să fie cel târ­ziu la sfâr­și­tul anu­lui șco­lar vii­tor.

M.P, replicaonline.ro, 19.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele