Minoră din Tuzla, DISPĂRUTĂ! Ați văzut‑o?

0
852

Mino­ră din Tuz­la, DISPĂRUTĂ! Ați văzut‑o?

Poli­ţi­ş­tii au fost sesi­za­ţi cu pri­vi­re la dis­pa­ri­ţia mino­rei BIANCA-ANDREEA GRIGORE, în vâr­stă de 16 ani, din loca­li­ta­tea Tuz­la, jude­țul Con­stan­ța.

La data de 13 iulie a.c. mino­ra a ple­cat de la adre­sa de domi­ci­liu, fără a reve­ni până în pre­zent.

SEMNALMENTE 

Înă­lţi­me 1,60 m, gre­u­ta­te 52 kilo­gra­me, păr negru, față ova­lă, ten măsli­niu, ochi căprui, con­sti­tu­ție atle­ti­că.

ÎMBRĂCĂMINTE

La data ple­că­rii, pur­ta pan­ta­loni tip blue-jeans, tri­cou alb tip pla­să și pan­tofi sport de culoa­re nea­gră, cu impri­meu flo­ral.

Cetă­ţe­nii care pot fur­ni­za ori­ce infor­ma­ţii în legă­tu­ră cu aceas­tă per­soa­nă sunt ruga­ţi să con­tac­te­ze Pos­tul de Poli­ție Tuz­la, tel. 0241.747713, sau Dis­pe­ce­ra­tul IPJ Con­stan­ța, tel. 0241.611364, int. 20005.


Man­ga­lia News, 07.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply