Gest impresionant: Trupa Metallica a donat 250.000 de euro pentru spitalul Asociației „Dăruiește Viață”! 

0
199

Gest impre­sio­nant: Tru­pa Meta­l­li­ca a donat 250.000 de euro pen­tru spi­ta­lul Aso­ci­a­ți­ei „Dăru­ieș­te Via­ță”!

Con­cer­tul tru­pei Meta­l­li­ca de mier­curi sea­ra este sold out. Bucu­ria reîn­tâl­ni­rii cu cele­bra for­ma­ție este uri­a­șă pen­tru publi­cul român. Însă la fel se pare că este și reac­ția roc­ke­ri­lor, care au decis să facă un gest impre­sio­nant și fără pre­ce­dent.

Prin inter­me­di­ul fun­da­ți­ei „All Within My Han­ds”, Meta­l­li­ca a donat suma de 250.000 de euro către Spi­ta­lul pedia­tric de onco­lo­gie și radi­o­te­ra­pie pe care Aso­ci­a­ția „Dăru­ieș­te Via­ță” îl con­stru­ieș­te în Bucu­rești!

Cei patru muzi­cieni s‑au foto­gra­fi­at cu cecul uri­aș care sub­li­ni­a­ză acest gest minu­nat, ală­tu­ri de cele două ini­ția­toa­re ale cam­pa­niei care și‑a pro­pus să ridi­ce în Bucu­rești pri­mul spi­tal pri­vat de acest gen, Oana Ghe­or­ghiu și Car­men Usca­tu.

Citeş­te întrea­ga şti­re: Gest impre­sio­nant: tru­pa Meta­l­li­ca a donat 250.000 de euro pen­tru spi­ta­lul Aso­ci­a­ți­ei „Dăru­ieș­te Via­ță”!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele