Festivalul Scoicilor — ediția de toamnă, la Constanța. Festivalul Scoicilor, by Chef Cătălin Scărlătescu!

0
650

Fes­ti­va­lul Sco­ici­lor — edi­ția de toam­nă, la Con­stan­ța. Fes­ti­va­lul Sco­ici­lor, by Chef Cătă­lin Scăr­lă­tes­cu!

Lume, lume, avem un anunț impor­tant! La cere­rea gur­man­zi­lor, punem în sce­nă o edi­ție extra­or­di­na­ră a Fes­ti­va­lu­lui Sco­ici­lor! Petre­cem împre­u­nă ulti­me­le zile din aceas­tă vară în Pia­ța Ovi­diu, la cel mai spec­ta­cu­los fes­ti­val gas­tro­no­mic de acest gen, de pe Lito­ral! Chef Cătă­lin Scăr­lă­tes­cu și invi­ta­ții săi vă așteap­tă pe toți, turiști și con­stăn­țeni, la o deli­cioa­să expe­rien­ță culi­na­ră!

Cu sco­ici, cu soa­re, cu bere! Ne vedem în curând în Pia­ța Ovi­diu, la o por­ție sănă­toa­să de midii! 🍽️🍺🍻 (29 august — 01 sep­tem­brie 2019).


Man­ga­lia News, 28.08.2019. (facebook.com/festivalulscoicilor).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply