Doctor Pavel Chirilă, părintele Homeopatiei românești: „Nu hrăni cancerul!” [VIDEO]

0
465

Doc­tor Pavel Chi­ri­lă – „Nu hrăni cancerul!”

Medi­cul Pavel Chi­ri­lă este unul din­tre pro­mo­to­rii ali­men­ta­ţi­ei sănă­toa­se şi, în fie­ca­re zi, îi trec pra­gul oameni cu pro­ble­me gra­ve de sănă­ta­te, pen­tru a‑i cere sfatul. 

În car­tea sa „Nu hrăni can­ce­rul! Ali­men­ta­ția este ali­a­tul tău împo­tri­va can­ce­ru­lui”, medi­cul Pavel Chi­ri­lă atra­ge aten­tia asu­pra fap­tu­lui că fac­to­rii ali­men­tari declan­șa­tori de can­cer sunt, în spe­cial, zahă­rul alb, săru­ri­le nitri­ce (nitrați și nitriți) din com­po­zi­tia pre­pa­ra­te­lor din car­ne (meze­luri), sau sub for­mă de azo­tați, folo­si­ti în agri­cul­tu­ra europeană. […]


Man­ga­lia News, 23.08.2019. (sur­sa: Trinitas.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply