Când încep lucrările la noile rute spre sudul litoralului?

0
623

Când încep lucră­ri­le la noi­le rute spre sudul lito­ra­lu­lui?

Lucră­ri­le la noi­le rute oco­li­toa­re ce con­duc spre sudul lito­ra­lu­lui ar putea să încea­pă anul aces­ta. Anun­țul a fost făcut de pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui jude­țean Con­stan­ța, după ședin­ța de con­si­liu.

Țuțu­ia­nu a anun­țat, încă de anul tre­cut, inten­ția de a rea­bi­li­ta două rute alter­na­ti­ve pen­tru sudul lito­ra­lu­lui, pen­tru a se evi­ta for­ma­rea ambu­te­ia­je­lor pe DN39 între loca­li­tă­ți­le Agi­gea, Efo­rie Nord, Efo­rie Sud și Tuz­la. Aces­ta a cău­tat și iden­ti­fi­cat două rute via­bi­le pen­tru acest tron­son de drum. Mai exact, vor­bim de con­stru­i­rea unui tron­son de 13 km pe DJ 393, între loca­li­tă­ți­le Techir­ghi­ol și Moș­neni, iar cel de al doi­lea tron­son, care ar urma să aibă 54 de kilo­me­tri, din­tre care 11 km, între loca­li­tă­ți­le Amza­cea și Peci­nea­ga, va tre­bui refă­cut. Pre­șe­din­te­le Con­si­li­u­lui Jude­țean Con­stan­ța, Mari­us Horia Țuțu­ia­nu, spe­ră ca, până la sfâr­și­tul anu­lui, lucră­ri­le la una din rute, cel puțin, să încea­pă.

”La ora actu­a­lă, sun­tem în faza de cadas­tra­re și pro­iec­ta­re. Depin­de cei de la cadas­tru când va fi gata docu­men­ta­ția. Avem uti­la­je, dis­po­zi­ția, dar tre­bu­ie să fina­li­zăm acte­le juri­di­ce. Anul aces­ta, sper să încea­pă lucră­ri­le, dacă cei de la Cadas­tru ne dau toa­te hâr­ti­i­le”, a decla­rat Horia Țuțu­ia­nu.

Pri­ma vari­an­tă de oco­li­re pen­tru DN39 este: Autos­tra­da Soa­re­lui A2DN39 — Agi­gea – DN38 – Techir­ghi­ol – DJ393 Moș­neni – DC5 – 23 August — DN39, tron­son de apro­xi­ma­tiv 25 de km, cu apro­xi­ma­tiv 2 km mai lung față de dru­mul vechi.

Cea de‑a doua vari­an­tă oco­li­toa­re este: Autos­tra­da Soa­re­lui A2 – Med­gi­dia – DJ381 – Cio­câr­lia de Sus – DJ308 – Lanu­ri­le – Mereni – DJ391 – Toprai­sar – DN38 – Amza­cea – DJ392 – Peci­nea­ga – DJ394 – Dul­cești – 23 August, aces­tă vari­an­tă având o dis­tan­ță apro­xi­ma­ti­vă de 54 de km, fiind apro­xi­ma­tiv ega­lă cu ruta de pe DN39 spre sudul lito­ra­lu­lui.

M.P., replicaonline.ro, 12.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele