BĂRBAŢI ÎMPUŞCAŢI CU O ARMĂ DE VÂNĂTOARE ÎN MANGALIA. UNA DINTRE VICTIME A MURIT

0
629

Băr­ba­ţi împu­ş­ca­ţi cu o armă de vână­toa­re în Man­ga­lia. Una din­tre vic­ti­me a murit.

Cei doi băr­ba­ţi împu­ş­ca­ţi au ajuns la Spi­ta­lul din Man­ga­lia. Unul din­tre ei a murit, în ciu­da efor­tu­ri­lor medi­ci­lor de a‑l resus­ci­ta.

UPDATE: Băr­ba­tul care a dece­dat pre­zen­ta o pla­gă prin împu­ş­ca­re la nive­lul abdo­me­nu­lui şi una la nive­lul mem­bru­lui infe­ri­or. Din cau­za secţio­na­rii arte­rei femu­ra­le, vic­ti­ma şi‑a pier­dut via­ţa.

UPDATE: Con­form mana­ge­ru­lui Spi­ta­lu­lui Man­ga­lia, Ali­na Dan, unul din­tre băr­ba­ţi a murit. Celă­lalt are o pla­gă prin împu­ş­ca­re la nive­lul mem­bru­lui infe­ri­or. La spi­tal au ajuns mai mul­te echi­pa­je ale poli­ţi­ei, deo­a­re­ce rude­le vic­ti­me­lor au înce­put să facă scan­dal. Şi IPJ Con­stanţa a trans­mis fap­tul că spre Spi­ta­lul Man­ga­lia se îndreap­tă lup­tă­tori din cadrul Ser­vi­ci­u­lui pen­tru Acţiuni Spe­ci­a­le Con­stanţa, pen­tru pre­în­tâm­pi­na­rea unor even­tu­a­le con­flic­te.

UPDATE: Poli­ţi­ş­tii con­stă­nţeni l‑au iden­ti­fi­cat pe băr­ba­tul care a făcut uz de armă în aceas­tă zi, pe stra­da Faru­lui din ora­şul Man­ga­lia. „În urma unui apel 112, în jurul orei 12:30, a fost sesi­zat fap­tul că două per­soa­ne ar fi fost împu­ş­ca­te cu o armă de vână­toa­re. Poli­ţi­ş­tii con­stă­nţeni s‑au depla­sat la locul fap­tei, unde l‑au găsit pe băr­ba­tul, de 42 de ani, din Man­ga­lia care ar fi tras către două per­soa­ne, rănin­du-le. Este vor­ba des­pre doi băr­ba­ţi, ambii de 44 de ani, unul rănit la nive­lul mem­bru­lui infe­ri­or, celă­lalt în abdo­men. Vic­ti­me­le au fost trans­por­ta­te la spi­tal. La acest moment, cer­ce­tă­ri­le con­ti­nuă de către poli­ţi­ş­tii din cadrul Poli­ţi­ei ora­şu­lui Man­ga­lia”, trans­mi­te IPJ Con­stanţa.

UPDATE: Con­form oame­ni­lor din zonă, scan­da­lul a izbu­c­nit dumi­ni­că, 18 august, în tim­pul unei petre­ceri de botez care a avut loc la acea adre­să. Se pare că un invi­tat i‑ar fi făcut une­le avan­suri naşei, iar astăzi soţul aces­te­ia a cerut expli­ca­ţii ace­lui invi­tat. În schim­bul de replici, ce s‑a petre­cut pe stra­dă, naşul a fost împu­ş­cat în zona abdo­mi­na­lă.

Şti­rea ini­ţi­a­lă: Din pri­me­le infor­ma­ţii, inci­den­tul s‑a pro­dus pe stra­da Faru­lui numă­rul 2, din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia. Echi­pa­je­le de ambu­lanţă au fost che­ma­te să inter­vi­nă în cazul a doi băr­ba­ţi împu­ş­ca­ţi. Între timp, medi­cii au fost infor­ma­ţi că ambe­le vic­ti­me ar fi fost trans­por­ta­te prin alte mij­loa­ce la spi­ta­lul din oraş. Spre Man­ga­lia se îndreap­tă şi eli­cop­te­rul SMURD care urmea­ză să pre­ia una din­tre vic­ti­me. Reve­nim cu alte infor­ma­ţii

Arti­col sem­nat de Călin Gavri­laş. Cites­te mai mult: adev.ro/pwhb3c 

Alte sur­se: Focuri de armă pe Ale­ea Faru­lui. Două per­soa­ne, trans­por­ta­te la spi­tal. Acti­vi­ta­tea uni­tă­ții medi­ca­le, aproa­pe blo­ca­tă de rude­le vic­ti­me­lor! (editiadesud.ro).


Man­ga­lia News, Luni, 19.08.2019.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele