Babe’s Chicken Dinner House, Roanoke, Texas, USA [Foto/VIDEO]

0
250

Babe’s Chi­c­ken Din­ner Hou­se, Roa­no­ke, Texas, USA.

În arti­co­lul ante­ri­or inti­tu­lat Roa­no­ke, “Uni­que Dining Capi­tal of Texas”, un model ame­ri­can de turism gas­tro­no­mic, v‑am pre­zen­tat acest superb oră­șel texan, cu cele aproa­pe 70 de loca­luri ori­gi­na­le, în care se poa­te servi masa cu fami­lia sau cu pri­e­te­nii și în care găsești cele mai diver­se rețe­te culi­na­re.

Hai­deți acum ”să intrăm în amă­nu­n­te” și vă invi­tăm să vă arun­cați pri­vi­rea (pen­tru că, din păca­te, aro­me­le gas­tro­no­mi­ce nu se pot încă per­ce­pe pe aceas­tă cale), într-unul din­tre loca­lu­ri­le din acest oră­șel, în care spe­cia­li­ta­tea de bază este pui­ul pane, cu gar­ni­turi spe­ci­fi­ce. Mai jos, pre­zen­ta­rea ori­gi­na­lă a ves­ti­tu­lui Babe’s Chi­c­ken Din­ner Hou­se:

Babe’s Chi­c­ken Din­ner Hou­se is gre­at for fami­li­es who join us to enjoy good food and good times. Whe­ther it’s enjoying a tas­ty meal or sin­ging and dan­cing with like-min­ded fol­ks, Babe’s is a pla­ce to let your hair down and have some fun. Che­ck out some of our frien­ds and fami­ly having fun the Babe’s way! (Con­ti­nu­a­rea, pe site-ul ofi­ci­al, AICI). 


GALERIE FOTO:


Man­ga­lia News, 18.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele