ARDE PLANETA! NASA A FĂCUT PUBLICE IMAGINI APOCALIPTICE: E ÎNFRICOȘĂTOR!

0
417

ARDE PLANETA! NASA A FĂCUT PUBLICE IMAGINI APOCALIPTICE: E ÎNFRICOȘĂTOR!

Arde pla­ne­ta! Ulti­me­le ima­gini făcu­te publi­ce de către cei de la NASA sunt de‑a drep­tul apo­ca­lip­ti­ce. Totul s‑a aflat acum. Este foar­te grav. Incen­di­i­le de vege­ta­ție au ajuns și în Afri­ca și mis­tu­ie hec­ta­re întregi de pădu­re. 

Este de‑a drep­tul șocant ceea ce se întâm­plă din cau­za încă­l­zi­rii glo­ba­le. Incen­di­i­le din Ama­zon și cele din Afri­ca cele din Sibe­ria nu sunt sin­gu­la­re. Și pădu­ri­le din Afri­ca sunt într-un peri­col poa­te chiar mai mare, aşa cum dez­vă­lu­ie mai mul­te hărţi rea­li­za­te de sate­li­ţi ai NASA, anun­ță cei de la BBC

Pe par­cur­sul a două zile în tim­pul săp­tămâ­nii tre­cu­te, Ango­la s‑a con­frun­tat cu apro­xi­ma­tiv de trei ori mai mul­te incen­dii decât Bra­zi­lia. Con­form infor­ma­ţi­i­lor NASA, în Ango­la au izbu­c­nit 6.902 de incen­dii şi alte 3.395 în ţara veci­nă, Con­go. Prin com­pa­ra­ţia, Bra­zi­lia s‑a con­frun­tat cu 2.127 de incen­dii de pădu­re.

Emma­nu­el Macron, care a ofe­rit spri­ji­nul Franţei şi al celor­la­lţi mem­bri ai G7 pen­tru stin­ge­rea incen­di­i­lor din Pădu­rea Ama­zo­ni­a­nă, a atras atenţia şi asu­pra cri­zei din Afri­ca. „Pădu­ri­le ard şi în regiu­nea sub-Saha­ri­a­nă”, a scris preşe­din­te­le Franţei pe Twit­ter.

Infor­ma­ţi­i­le obţi­nu­te din hărţi­le NASA nu ne ara­tă, însă, dacă e vor­ba de incen­dii de vege­ta­ţie sau de pădu­re şi nici cât de mari sunt ele. Obser­va­to­rii atrag atenţia că niş­te incen­dii izbu­c­ni­te în urmă cu doi ani păreau că au fost puse cu bună-şti­inţă.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele