ANUNȚ! GOLDTERM MANGALIA sistează furnizarea energiei termice pentru producerea apei calde menajere, în perioada 01–15 august 2019

0
1006

S.C. GOLDTERM MANGALIA SA infor­mea­ză abo­na­ţii că, în peri­oa­da 01–15 august 2019, sis­tea­ză fur­ni­za­rea ener­gi­ei ter­mi­ce pen­tru pro­du­ce­rea apei cal­de mena­je­re, în vede­rea efec­tuă­rii lucră­ri­lor de revi­zii si repa­ra­ţii pro­gra­ma­te pen­tru anul 2019.

Pre­ci­zăm că soci­e­tă­ţi­le de fur­ni­za­re a ener­gi­ei ter­mi­ce au obli­ga­ti­vi­ta­tea efec­tuă­rii revi­zi­i­lor teh­ni­ce anu­a­le in afa­ra sezo­nu­lui de fur­ni­za­re a ener­gi­ei ter­mi­ce pen­tru pro­du­ce­rea căl­du­rii, con­form art.35, alin. 2 din Legea 325/2006 pri­vind ser­vi­ci­ul public de ali­men­ta­re cu ener­gie ter­mi­că. Ne cerem scu­ze pen­tru discon­for­tul cre­at pe dura­ta lucră­ri­lor!


Man­ga­lia News, Joi, 01.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele