Anunț bombă, după întâlnirea lui Iohannis cu Trump. Proiect uriaș pentru România

0
436

Anunț bom­bă, după întâl­ni­rea lui Iohan­nis cu Trump. Pro­iect uri­aș pen­tru România.

La fina­lul întâl­ni­rii de la Washin­gton din­tre Donald Trump și Kla­us Iohan­nis, Con­si­li­u­lui de Afa­ceri Ame­ri­ca­no-Român (AMRO) a anun­țat că sunt ana­li­za­te inves­ti­ții de pes­te 10 mili­ar­de dolari în noi pro­iec­te din Româ­nia din par­tea com­pa­ni­i­lor ame­ri­ca­ne. Orga­ni­za­ția reco­man­dă pre­șe­din­te­lui SUA să spri­ji­ne can­di­da­tu­ra Româ­ni­ei la Orga­ni­za­ția pen­tru Coo­pe­ra­re și Dezvol­ta­re Eco­no­mi­că (OCDE), pre­cum și ade­ra­rea la pro­gra­mul Visa Waiver.

Anunț impor­tant al Con­si­li­u­lui de Afa­ceri Ame­ri­ca­no-Român (AMRO) care a trans­mis că o serie de com­pa­nii ame­ri­ca­ne ana­li­zea­ză poten­ți­a­le inves­ti­ții în noi pro­iec­te din Româ­nia, în valoa­re de pes­te 10 mili­ar­de de dolari. Într‑o notă remi­să la fina­lul întâl­ni­rii de la Washin­gton din­tre pre­șe­din­te­le SUA, Donald Trump și cel al Româ­ni­ei, Kla­us Iohan­nis, AMRO reco­man­dă pre­șe­din­te­lui SUA să spri­ji­ne can­di­da­tu­ra Româ­ni­ei la Orga­ni­za­ția pen­tru Coo­pe­ra­re și Dezvol­ta­re Eco­no­mi­că (OCDE), pre­cum și ade­ra­rea la pro­gra­mul Visa Waiver.

Citiți con­ti­nu­a­rea pe evz.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply