Amelia Stănescu își lansează noua sa carte: „Folk Fest Remember Costinești – Nevoia de normalitate”

0
324

Ame­lia Stă­ne­scu: ”Dra­gii mei, e o mare onoa­re și bucu­rie, tot­o­da­tă, să pot reuni în acest album („Folk Fest Remem­ber Cos­ti­nești – Nevo­ia de nor­ma­li­ta­te”, Edi­tu­ra Zona Publishers, Iași, 2019 — n.r), une­le din­tre cele mai des­to­i­ni­ce și valo­roa­se per­so­na­li­tăți ale cul­tu­rii muzi­ca­le din dome­ni­ul fol­ku­lui româ­nesc și nu numai.

Sunt sigu­ră că vă va plă­cea aceas­tă car­te-obiect con­stru­i­tă și dedi­ca­tă celor care ne-au făcut via­ța mai fru­moa­să și care ne-au îmbo­gă­țit spi­ri­tu­al, mai ales în vre­muri în care am avut și avem atât de mul­tă nevo­ie de mode­le ade­vă­ra­te:

Nicu Ali­fan­tis, #Ale­xan­dru­An­drieș, Mir­cea Vin­ti­la, Mir­cea Bani­ciu, Ducu Bert­zi Ale­xan­dru, Vasi­le Sei­ca­ru, Ilie Ste­pan, Mike Godo­ro­ja, Ada Milea, Flo­rin Chi­li­an, Ali­na Mano­le, Andrei Par­tos, Cos­tel Patras­can, Dinu Olă­ra­șu, Lucian Teo­fil Boar, Vla­dy Cne­je­vici, Magda Pus­kas, Dori­an Pir­vu, Cos­min Vaman, Adi Bez­na, Daniel Ian­cu, Cos­min Covei, Adri­an Tana­se, Wal­ter Ghi­co­les­cu, Tibi Dutu, Cipa­riu Dan Mir­cea, acto­rul #Eugen­Cris­tea (TNB), scri­i­to­rul și jur­na­lis­tul #Geor­geS­tan­ca, Alin Paun, Vali Vatuiu, Micu Ionut, Covaci Geor­ge-Sil­viu, Sem­nal M, Tru­pa SPAM, Fol­k­Fra­te și mulți alții ală­tu­ri de aceștia, căro­ra le mul­țu­mesc și în fața căro­ra mă înclin”.

MN: Citiți și:

Folk Fest Remem­ber Cos­ti­nești – Nevo­ia de nor­ma­li­ta­te”, Edi­tu­ra Zona Publishers, Iași, 2019

Lan­sa­rea are loc la Clu­bul Whi­te Hor­se din Cos­ti­nești, în zile­le de 17 și 18 august, pe par­cur­sul deru­lă­rii Folk Fest Remem­ber Cos­ti­nești.


Man­ga­lia News, sâm­bă­tă, 17 august 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele