Am vizitat DALLAS WORLD AQUARIUM. Foto/VIDEO senzaționale!

0
307

THE DALLAS WORLD AQUARIUM:

Un vechi depo­zit, situ­at pe 1801 Nor­th Gri­ffin Stre­et, în apro­pi­e­re de dis­tric­tul isto­ric West End din cen­trul ora­șu­lui Dal­las, a deve­nit sedi­ul ori­gi­nal al The Dal­las World Aqu­a­ri­um, care s‑a des­chis publi­cu­lui în octom­brie 1992. Con­stru­it în 1924, depo­zi­tul a fost folo­sit până în 1982 pen­tru diver­se indus­trii.

Clă­di­rea adia­cen­tă de la 1815 Nor­th Gri­ffin a fost achi­zi­țio­na­tă în 1996. Con­stru­i­tă în 1929 ca depo­zit pen­tru măr­furi de cau­ciuc, a fost folo­si­tă mai târ­ziu de o com­pa­nie, la înce­pu­tul ani­lor 50 și îna­in­te de extin­de­rea acva­ri­u­lui, ca res­ta­u­rant / bar cunos­cut sub nume­le de “Teja­no Rodeo”. Ca și în cazul pri­mei clă­diri, inte­ri­o­rul a fost com­plet demo­lat, lăsând doar zidu­ri­le de cără­mi­dă și struc­tu­ra de spri­jin. Ale­ea din­tre cele două clă­diri a deve­nit „cana­lul” din­tre eco­sis­te­me­le de apă dul­ce și apă săra­tă.

Și acum poze­le și fil­me­le rea­li­za­te de noi, la Dal­las World Aqu­a­ri­um:

Minu­na­te­le păsări Fla­min­go și Tune­lul subac­va­tic, trans­pa­rent:

Dal­las World Aqu­a­ri­um — Peș­tii fos­fo­res­cenți din Insu­le­le Solo­mon:

Dal­las World Aqu­a­ri­um — Ori­no­co River:

Mai mult, pe site-ul ofi­ci­al Dal­las World Aqu­a­ri­um.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 18 august 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele