Adrian Ardelean: “Ora românească”, ediție specială. Interviu LIVE cu Nicu Covaci (Phoenix)

0
340

Adri­an Arde­lean: “Ora româ­neas­că”, 17 august — o edi­ție spe­cia­lă. Inter­viu LIVE cu Nicu Covaci (Pho­e­nix).

In avan­pre­mie­ra tur­ne­u­lui “Pho­e­nix for ever” din Can­a­da, Nicu Covaci a accep­tat (MULTUMESC!) sa stea treaz la ore “mici” pen­tru Euro­pa, ca sa fie LIVE in emi­siu­nea “Ora roma­neas­ca” de la Montre­al. Mul­tu­mesc si lui Mari­us Balan (Escu TV) care mi‑a faci­li­tat con­tac­tul cu Nicu Covaci si lui Ionel Roiban, care ma aju­ta sa pun aceas­ta emi­siu­ne LIVE pe face­bo­ok. Si va mul­tu­mesc si dum­ne­a­voas­tra, celor care o veti ascul­ta! Ora 19.00, CFMB Radio Montre­al, care va sa zica 1280 AM sauwww.cfmbradio.com Fie să renas­că!

UPDATE: Dra­gi­lor, se pare că emi­siu­nea “Ora roma­neas­ca” din 17 august 2019 a avut par­te de audien­ta mai mare decat de obi­cei. Si nu e de mira­re, oda­ta ce l‑am avut ca invi­tat (LIVE, prin tele­fon) pe Nicu Covaci, lide­rul tru­pei Pho­e­nix. Ei bine, pen­tru că unii din­tre dum­ne­a­voas­tra NU ati fost pe recep­tie asea­ra, din varii moti­ve, iar altii ati dori, pro­ba­bil, sa reas­cul­tati emi­siu­nea si inter­vi­ul, iata aici un link care vine in intam­pi­na­rea aces­tor dorin­te… Aveti aici INTREAGA emi­siu­ne, dar dacă vă inte­re­sea­ză DOAR inter­vi­ul cu Nicu Covaci, el este între minu­te­le 24 — 57. Audi­ție plă­cu­tă!

MN: Mul­țu­mim, Adri­an Arde­lean, moro­șa­nu’ nos­tru drag. 🙂 Alte arti­co­le cu și des­pre Adri­an Arde­lean, am publi­cat AICI. Iar des­pre Nicu Covaci și Pho­e­nix, AICI, pe Man­ga­lia News.


Man­ga­lia News, 21.08.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply