Abibula Aygun: Fotografii cu Perseidele și Galaxia Andromeda

0
207

Abi­bu­la Aygun: Foto­gra­fii cu Per­sei­de­le și Gala­xia Andro­me­da.

Per­sei­de­le, curen­tul mete­oric por­nit din con­ste­la­tia Per­se­us. Curen­tul de mete­o­riți maxim obser­vati de mine a atins un apo­geu in jurul ore­lor 22:30 PM si ore­le 1:30 AM. Ulte­ri­or au sca­zut in inten­si­ta­te, dupa cum se poa­te obser­va in foto­gra­fii. Foto­gra­fi­i­le au fost efec­tu­a­te pe o peri­oa­da de apro­xi­ma­tiv sap­te ore, intre ore­le 22:30 si 4:30 dimi­ne­a­ta.

Deo­a­re­ce Luna atin­ge faza maxi­ma in 15 August, anul curent, este mult mai difi­cil de obser­vat dato­ri­ta lumi­nii polu­an­te, mai ales pe foca­le scur­te.

In pri­ma ima­gi­ne se poa­te vedea Gala­xia Andro­me­da cu Gala­xia Sate­lit M110 (foto sin­gle shot cu tele­o­biec­tiv de 200mm si expu­ne­re cir­ca 30″). Ulte­ri­or pri­me­le trei foto­gra­fii Per­sei­de­le cele mai lumi­noa­se fiind mai mari­ce­le. Res­tul sunt foar­te fine deo­a­re­ce au fost mai miti­te­le.

Nu am avut vre­me de o usoa­ra pre­lu­cra­re insa, unii din­tre noi, cei care se ocu­pa cu Astro­no­mia, pre­fe­ram natu­ra­le­tea in fata “pic­tu­ri­lor”.

Urma­toa­re­le trei ima­gini sunt cu mete­ori ce pro­vin din curen­tul mete­oric din­spre con­ste­la­tia Per­se­us.

Mai exact, sur­sa aces­tor mete­ori sunt mate­ri­a­le lasa­te la fie­ca­re 133 de ani de tre­ce­rea come­tei 109­P/­Swift-Tut­tle.

Peri­oa­da acti­va a Per­sei­de­lor ince­pe in data de 13 iulie, apo­ge­ul este in 12–13 august iar aces­tea con­ti­nua sa sca­da in inten­si­ta­te până pe 26 august.

Locul de Por­ni­re a Per­sei­de­lor este unde­va intre con­ste­la­tia Came­lo­par­da­lis (Gira­fa) si con­ste­la­tia Per­se­us (Ero­ul). Mai exact lân­gă Pum­nul Lui Per­se­us.

Foto­gra­fi­i­le au fost efec­tu­a­te intr‑o loca­tie cu polu­a­re lumi­noa­sa ambien­ta­la arti­fi­ci­a­la mica, insa Luna fiind aproa­pe de maxi­mul ei, nu a per­mis mai mult de atat la iesi­rea din loca­li­ta­tea 23 August (jude­tul Con­stan­ta), spre loca­li­ta­tea Mos­neni.

Apa­ra­tu­ra uti­li­za­ta, Came­ra Sony NEX 5N, Inter­va­lo­me­tru setat la 20 secun­de, deo­a­re­ce tim­pul de expu­ne­re este de 15 secun­de, ISO 3200, mon­tu­ra de urma­ri­re (tra­c­ker) Mini­tra­ck LX2, len­ti­la seta­ta la 17mm.

Mai mul­te foto­gra­fii, AICI.

Abi­bu­la Aygun, 12.08.2019.


Man­ga­lia News, 13 august 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele