CERCUL MILITAR MANGALIA, LA SEMICENTENAR! Emil-Corneliu Ninu: La Mulți Ani, Cercului Militar Mangalia și minunaților săi oameni!

0
2652
carturesti.ro%20

La Mulți Ani, Cercului Militar Mangalia și minunaților săi oameni, care nu precupețesc nimic, pentru a-i ridica prestigiul în țară și în întreaga lume!

– CERCUL MILITAR MANGALIA, LA 50 DE ANI –

de Emil-Corneliu Ninu.

Estompat de sărbătorirea Zilei Marinei, un alt eveniment important a fost semnalat printr-un frumos afiș – SEMICENTENARUL INAUGURĂRII CERCULUI MILITAR DIN MANGALIA.

Funcționând, cândva, în clădirea Orfelinatului de Copii „Olga M. Surdza” (1924-1927), care a devenit, din 1928, SANATORIUL MARITIM PENTRU BOLNAVII DE TUBERCULOZĂ CHIRURGICALĂ, trecut, din 1933, în subordinea Ministerului Sănătății, apoi spital, până în 1952, când intra sub patronajul Ministerului Forțelor Armate.

După 1969, a avut și alte destinații, aparținând și Ministerului Învățământului, cu statut de grădiniță cu program redus, până după Evenimentele din Decembrie 1989, când a fost preluat de administrația locală. Astăzi, ca al doilea imobil al Primăriei Mangalia, din str. Delfinului, nr. 1, în vecinătatea actualei Comenduiri de Garnizoană, vechea Casă a Armatei domina, de asemenea, orașul, prin multitudinea activităților exemplare desfășurate aici, adunând trofee din întreaga țară.

Publicitate https://www.mangalianews.ro/

Actualul Cerc Militar a continuat tradiția vechii Case a Armatei, despre care autorul Dumitru Isac avea numai cuvinte de laudă:

„La 15 august 1969, a fost dată în folosinţă Casa Armatei, construită la iniţiativa viceamiralului ing. Grigore Marteş, pe locul unde exista „Grădina Publică”. Proiectul edificiului, realizat de către lt.-col. arh. Paul Rădulescu, avea, iniţial, o altă înfăţişare. Construcţia era monumentală, dar, din lipsă de fonduri, s-a ajuns la actuala configuraţie. Aici, au activat, în trecut şi astăzi: Cenaclul literar “Jean Bart” şi Redacţia ziarului “Flota Patriei”, conduse de romancierul şi ziaristul-militar Ion Aramă; Ansamblul artistic “Albatros”, al Marinei, condus de plut.-adj Marin Hudiţeanu; Fanfara Militară a Marinei, condusă de mr. Traian Broască; Teatrul muzical “Tinemar”, condus de lt-col. Constantin Ştefănescu ş.a. După 1990, acest edificiu a căpătat numele de Cercul Militar.

În prezent, aici, îşi au sediile mai multe organizaţii militare: Asociaţia Veteranilor de Război; Uniunea Militară a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere; Liga Maiştrilor Militari de Marină, Liga Navală, dar și ONG-uri, precum Clubul Artelor SOLTERIS, Subfiliala Mangalia a Asociației Naționale CULTUL EROILOR „Regina Maria” sau formații cultural-artistice și sportive, ca Teatrul pentru Copii „Magic”, Cercul de Șah” sau bibioteca Garnizoanei Mangalia.” (Dumitru Isac, „Mangalia. Monografie turistică”, pag. 60, lucrare în curs de apariție).

Comandanți ai Casei Armatei și directori ai Cercului Miltar Mangalia au făcut ca, an de an, prestigiul acestei instituții să crească la cote impresionante, printre aceștia situându-se, la loc de cinste, col. (r) Constantin Ștefănescu, c-dor Gabriel Comloșanu și, în ultimii ani, doamna ing. Liana Naum.

Activități deosebite se desfășoară astăzi și aici, sub atenta îndrumare a comandantului Garnizoanei Militare Mangalia, c-dor Petrică Pîrvu, în cadrul unor asociații, ai căror președinți și membri sunt apreciați cu numeroase diplome și distincții, în țară și peste hotare, precum „Gala Voluntarilor” din Constanța ș.a. Astfel, se cuvine a menționa Filiala Mangalia a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Viceamiral Ing. Gr. Marteș” (ex-președinte, decedat, cdor Constantin Jiva, în prezent funcția deținând-o comandorul Gheorghe Mihalache), Fliliala Mangalia a Asociației Veteranilor de Război (președinte col.-r. Alecu Crudu), Liga Maiștrilor Militari de Marină (m.m.p. Alexandru Baciu), Filiala Mangalia a Ligii Navale Române (ex.președinte viceamiral Petrică Stoica, actualmente președinte c-dor Eugen Bulboacă), Asociația „Camarazii” (m.m.m.p. Aurel Nițu), Filiala Mangalia a Asociației de Caritate din Armata României „Camarazii Callatis” (președinte m.m.p. Ștefan Nițu), Subfiliala Mangalia a Asociației Naționale CULTUL EROILOR „Regina Maria” (președinte slt.-r. Emil-Corneliu Ninu), Clubul Artelor SOLTERIS și Teatrul pentru Copii „Magic (președinte Emilia Dabu, membru USR)”, Cercul de Șah (președinte c-dor Andrei Furcă), Biblioteca Garnizoanei Mangalia.

Tuturor, angajaților și colaboratorilor acestui renumit Cerc Militar, le urăm multă sănătate, putere de muncă și noi succese, la înălțimea celor care l-au făcut celebru mereu, de-a lungul timpului!

Prof. Emil-Corneliu Ninu.

MN: Despre activitățile desfășurate la Casa Armatei / Cercul Militar din Mangalia, cotidianul online Mangalia News a publicat mai multe articole ce pot fi vizionate AICI, dar și AICI. Despre Ansamblul artistic ”Albatrosul” și Maestrul Marin Hudițeanu, am scris AICI.


Mangalia News, 16.08.2019.piese-auto-mangalia.roLeave a Reply