Val de șoferi băuți la volan, în weekendul trecut! Dosare penale întocmite de polițiștii rutieri

0
370

La data de 20 iulie a.c., în jurul orei 12.25, poli­țiști din cadrul Sec­ți­ei 9 Rura­lă Toprai­sar au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 49 de ani, în timp ce con­du­cea o auto­u­ti­li­ta­ră pe DJ 392, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,45 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 20 iulie a.c., în jurul orei 15.35, poli­țiști din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Coba­din au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 27 de ani, din loca­li­ta­tea Coba­din, jude­țul Con­stan­ța, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe stra­da Depo­zi­te­lor din loca­li­ta­te, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re pen­tru nicio cate­go­rie de veh­ci­u­le.

La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 01.00, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat în vâr­stă de 33 de ani, din muni­ci­pi­ul Sucea­va, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe bule­var­dul Mama­ia din Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,12 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 01.05, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 32 de ani, din muni­ci­pi­ul Iași, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism pe bule­var­dul Mama­ia din sta­țiu­nea Mama­ia, fiind sub influ­en­ța sub­stan­țe­lor cu efect psi­hoac­tiv. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul drug-test rezul­ta­tul a fost pozi­tiv (can­na­bis).

La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 01.30, poli­țiș­tii din cadrul Pos­tu­lui de Poli­ție Miha­il Kogăl­ni­cea­nu au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 27 de ani, din loca­li­ta­tea Toprai­sar, jude­țul Con­stan­ța, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe Dn 2A, fără a pose­da per­mis de con­du­ce­re vala­bil.

La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 02.00, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un tânăr în vâr­stă de 26 de ani, din Bucu­rești, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe DC 86, în sta­țiu­nea Mama­ia, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,70 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aceas­ta fiind con­du­să la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 02.00, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat o tână­ră în vâr­stă de 23 de ani, din loca­li­ta­tea Olte­ni­ța, jude­țul Călă­rași, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe DC 86, în sta­țiu­nea Mama­ia, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,52 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aceas­ta fiind con­du­să la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 02.20, poli­țiști din cadrul Ser­vi­ci­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 43 de ani, din loca­li­ta­tea Pan­te­li­mon, jude­țul Ilfov, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe DC 86, în sta­țiu­nea Mama­ia, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,61 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aceas­ta fiind con­du­să la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 02.44, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 33 de ani, din muni­ci­pi­ul Med­gi­dia, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Mama­ia din Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,86 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 02.49, poli­țiști din cadrul Biro­u­lui Ruti­er Con­stan­ța au depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 41 de ani, din ora­șul Mur­fa­tlar, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Mama­ia din Con­stan­ța, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,53 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 05.00, o patru­lă mix­tă for­ma­tă din­tr-un poli­țist din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Ovi­diu și un poli­țist local a depis­tat un băr­bat, în vâr­stă de 45 de ani, din Ovi­diu, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe DJ 228 A, în ora­șul Ovi­diu, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 1,06 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

La data de 21 iulie a.c., în jurul orei 06.00, poli­țiști din cadrul Poli­ți­ei ora­șu­lui Năvo­dari au depis­tat un tânăr, în vâr­stă de 26 de ani, din Năvo­dari, în timp ce con­du­cea un auto­tu­rism, pe bule­var­dul Mama­ia Nord, fiind sub influ­en­ța bău­tu­ri­lor alco­o­li­ce. În urma tes­tă­rii cu apa­ra­tul eti­lo­test a rezul­tat o valoa­re de 0,88 mg/l alco­ol pur în aerul expi­rat, aces­ta fiind con­dus la spi­tal pen­tru pre­le­va­rea de pro­be bio­lo­gi­ce în vede­rea sta­bi­li­rii alco­o­le­mi­ei în sân­ge.

În toa­te cau­ze­le, poli­țiș­tii au întoc­mit dosa­re pena­le.


Man­ga­lia News, 23.07.2019. (IPJ Con­stan­ța).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele