Un magnat din Dubai cumpără 10 hoteluri din sudul litoralului românesc

0
4672

Un mag­nat din Dubai, cu afa­ceri în 14 țări, se pre­gă­teș­te să cum­pe­re 10 hote­luri de pe lito­ra­lul româ­nesc, scrie în exclu­si­vi­ta­te profit.ro.

Potri­vit sur­sei cita­te, pro­pri­e­ta­rul gru­pu­lui arab Moham­mad Omar Bin Hai­der Hol­ding (MOBH), un con­glo­me­rat cu sedi­ul la Dubai, se pre­gă­teș­te să cum­pe­re nu mai puțin de 10 hote­luri din sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, ajun­gând deja în Româ­nia și având o dis­cu­ție și cu guver­nan­ții români.

Tot­o­da­tă, sur­se din pia­ța hote­li­e­ră spun pen­tru Profit.ro că repre­zen­tan­ții gru­pu­lui s‑au ară­tat inte­re­sați să cum­pe­re, din start, 10 hote­luri în sudul lito­ra­lu­lui româ­nesc, prin­tre care Agat, Cali­for­nia, Coral, Cris­tal, Mera, Onix, Dia­mant, Opal (foto), Rubin și Topal.

Prin aces­te achi­zi­ții, Moham­mad Omar Bin Hai­der s‑ar pozi­țio­na din start drept unul din­tre cei mai mari pro­pri­e­tari de hote­luri de pe lito­ra­lul româ­nesc, ală­tu­ri de Moham­mad Murad și com­pa­nia THR Marea Nea­gră, con­tro­la­tă de SIF Transil­va­nia. (Autor: Miha­e­la Tîr­pan, sur­sa: ordinea.ro).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply