THEREMINVOX — Instrumentul muzical despre care crezi că există doar după ce l‑ai văzut și auzit! [VIDEO]

0
927

The­re­mi­nul, sau The­re­m­in­vox-ul este un istru­ment muzi­cal des­pre care crezi că exis­tă doar după ce l‑ai văzut și auzit… Se spu­ne că exis­tă un instru­ment care nu tre­bu­ie atins, ca totu­şi, să cânţi la el. „O să cred asta, când îl văd!”, spun mulţi oameni dacă aud aceas­tă pro­po­zi­ţie. Am în faţa mea ceva care este o cutie monta­tă pe un sta­tiv de micro­fon şi din care iese o ante­nă, ase­mă­nă­toa­re radi­o­u­lui tată­lui meu din anii ’80, orien­ta­tă în sus şi una cir­cu­la­ră, în par­tea stân­gă a cuti­ei.

Acel ceva se numeş­te ”The­re­min” şi este un instru­ment muzi­cal elec­tro­nic (mono­fo­nic) care se carac­te­ri­zea­ză prin fap­tul că nu tre­bu­ie să‑l atingi, atunci când vrei să cânţi la el. Nume­le instru­men­tu­lui vine de la cer­ce­tă­to­rul rus prof. Leon The­re­min, care a inven­tat instru­men­tul în anul 1919.

Acest instru­ment se folo­seş­te cu aju­to­rul celor două ante­ne, cea orien­ta­tă în sus, în par­tea dreap­tă con­tro­lea­ză înă­lţi­mea tonu­lui (pit­ch), iar ante­na cir­cu­la­ră din stân­ga folo­seş­te la con­tro­lul volu­mu­lui. (Citiți arti­co­lul inte­gral aici).


Wiki­pe­dia: The the­re­min, ori­gi­na­l­ly known as the ætherphone/etherphone, the­re­mi­no­pho­ne or termenvox/thereminvox) is an elec­tro­nic musi­cal instru­ment con­tro­l­led witho­ut phy­si­cal con­tact by the the­re­mi­nist (per­for­mer). It is named after its inven­tor, Léon The­re­min (Лев Термен), who paten­ted the devi­ce in 1928.

The instru­men­t’s con­tro­l­ling sec­tion usu­a­l­ly con­sists of two metal anten­nas that sen­se the rela­ti­ve posi­tion of the the­re­mi­nis­t’s han­ds and con­trol osci­l­la­tors for frequ­en­cy with one hand, and ampli­tu­de (volu­me) with the other. The elec­tric sig­nals from the the­re­min are ampli­fi­ed and sent to a lou­ds­pea­ker.

The sound of the instru­ment is often asso­ci­a­ted with eerie situ­a­tions. Thus, the the­re­min has been used in movie soun­d­tra­c­ks such as Mik­lós Róz­sa­’s Spe­ll­bo­und and The Lost Wee­kend, Ber­nard Herr­man­n’s The Day the Ear­th Sto­od Sti­ll, and Jus­tin Hurwit­z’s Fir­st Man, as well as in the­me son­gs for tele­vi­sion shows such as the ITV dra­ma Mid­so­mer Mur­ders. The the­re­min is also used in con­cert music (espe­cia­l­ly avant-gar­de and 20th- and 21st-cen­tu­ry new music), and in popu­lar music gen­res such as rock.

* The­re­min is an elec­tro­nic musi­cal instru­ment in whi­ch the tone is gene­ra­ted by two high-frequ­en­cy osci­l­la­tors and the pit­ch con­tro­l­led by the move­ment of the per­for­me­r’s hand toward and away from the cir­cu­it.

Și, iată‑l pe inven­ta­tor, într-un film din anii ’20, inter­pre­tând o melo­die la THEREMINVOX:

This par­ti­cu­lar foo­ta­ge is from 1954, in Leo­n’s 58th year, 34 years after the inven­tion of the the­re­min. He went on to live ano­ther 39 years. The the­re­min, along with the musi­cal saw, blas­ter beam & por­ta­ti­ve organ are 4 of the most inte­res­ting musi­cal instru­ments.


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 21 iulie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele