TEONA RĂCHERIU din România a cucerit o SALBĂ DE MEDALII, la World Championship of Performing Arts, Hollywood, San Francisco! [Foto/VIDEO]

0
773

Hol­lywood — „World Cham­pi­on­ships of Per­for­ming Arts” 2019. 

La com­pe­ti­ție au par­ti­ci­pat 1750 con­cu­renți din 45 de țări. O per­fo­man­ță excep­țio­na­lă pen­tru Româ­nia! TEONA RĂCHERIU, micu­ța artis­tă în vâr­stă de 12 ani din Pia­tra-Neamț, a par­ti­ci­pat la 7 sec­țiuni ale con­cur­su­lui inter­națio­nal și ”a cules” o recol­tă boga­tă de pre­mii: 

PLACHETA DE AUR „World Cham­pi­on­ships of Per­for­ming Arts” 💛
2 MEDALII DE AUR 💛💛
1 MEDALIE DE ARGINT 🔵
3 MEDALII DE BRONZ. 🧡🧡🧡

Teo­na le mul­țu­meș­te tutu­ror pri­e­te­ni­lor, din tot sufle­tul, pen­tru sus­ți­ne­re.❤️❤️❤️❤️


MN: Pe Teo­na o puteți ascul­ta în direct pe Radio Pro­Dias­po­ra, în emi­siu­nea ei săp­tămâ­na­lă „Lumea cu povești a Teo­nei”, care se difu­zea­ză dumi­ni­ca, între ore­le 18.00–19.00. Cli­ck pe foto, pen­tru link direct: 

Vă invi­tăm să citiți și arti­co­lul TEONA RĂCHERIU ȘI LUMEA EI CU POVEȘTI DE LA RADIO PRODIASPORA


Man­ga­lia News, Dumi­ni­că, 21 iulie 2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele