SIMONA HALEP: “Fără perseverență, nu poți continua nimic, iar fără încredere în tine, nu poți construi”

0
396

Simo­na Halep ne face să ne mân­drim că sun­tem români. Am aplaudat‑o și când a pier­dut, nu doar când a câști­gat. Mă bucur pen­tru ceea ce este și îi admir mult mun­ca.

Totuși, ceea ce se întâm­plă astăzi (sâm­bă­tă, 20 iulie — n.r) în Con­stan­ța, apre­ciez că e un circ ieftin. O sce­nă ampla­sa­tă lân­gă sche­le­tul unei clă­diri neter­mi­na­te de mai bine de 10 ani, într-un cen­tru vechi aflat în rui­nă, prac­tic, un loc care expri­mă nepu­tin­ța, nepo­tri­vit pen­tru pri­mi­rea unei cam­pi­oa­ne.

Da, a fost emo­țio­nant pen­tru Simo­na să vadă că o iubesc și o sus­țin con­stăn­țe­nii. Ide­al însă, ar fi fost ca acest eve­ni­ment să fie orga­ni­zat pe un sta­dion modern, sau pe un teren de tenis ame­na­jat de muni­ci­pa­li­ta­te pen­tru copi­ii care, inspi­rați de Simo­na, vor să prac­ti­ce acest sport.

Ah, stați, nu avem. O pri­mim într-un oraș în care nu s‑a făcut nimic de când Simo­na era copil, timp în care ea a evo­lu­at, a mun­cit enorm și a deve­nit mul­ti­plă cam­pi­oa­nă. Ea spu­ne că vine cu mare drag în Con­stan­ța, dar cu sigu­ran­ță i‑ar plă­cea să fie sur­prin­să și să vadă că ora­șul ei natal a înflo­rit și a deve­nit la fel de euro­pean ca cele în care joa­că tenis, în loc să obser­ve un loc pe zi ce tre­ce mai dără­pă­nat.

Feli­ci­tări, Simo­na, ești un amba­sa­dor care ne încu­ra­jea­ză să evo­luăm, dar pen­tru meri­te­le tale, nimeni alt­ci­ne­va nu ar tre­bui să se împă­u­ne­ze.

Fără per­se­ve­ren­ță, nu poți con­ti­nua nimic, iar fără încre­de­re în tine, nu poți con­strui”, a spus Simo­na pe sce­na din Pia­ța Ovi­diu.

Un mesaj exce­lent pen­tru copii și părin­ții care ar tre­bui să îi sus­ți­nă, dar mi-ar plă­cea să cred că este și pen­tru poli­ti­cieni. (Auris Luca, 20.07.2019).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele