SHUTTLE BUSNEVERSEA” asigură transportul până în zona Festivalului NEVERSEA

0
227
Booking.com

Pen­tru peri­oa­da des­fă­șu­ră­rii Fes­ti­va­lu­lui NEVERSEA (04 – 07 iulie 2019), Regia Auto­no­mă Trans­port în Comun Con­stan­ța va supli­men­ta ofer­ta de trans­port cu o linie SHUTTLE BUSNEVERSEA”, cu ple­ca­re din Mama­ia spre Por­tul Tomis.

Tra­se­ul NEVERSEA este urmă­to­rul: Mama­ia (Hotel Carai­man), b‑dul Mama­ia, b‑dul Tomis, str. Tra­ian, Poar­ta 2 Port, str. Ter­me­le Roma­ne, b‑dul Regi­na Eli­sa­be­ta, str. Remus Oprea­nu, Port Tomis și retur, str. Remus Oprea­nu, Port Tomis, b‑dul Regi­na Eli­sa­be­ta, str. Ter­me­le Roma­ne, str. Tra­ian, str. Mihai Vitea­zu, b‑dul Mama­ia, Sta­țiu­nea Mama­ia.

Auto­bu­ze­le de pe aceas­tă linie vor cir­cu­la înce­pând de joi, 04 iulie 2019, ora 08:00, până luni, 08 iulie 2019, ora 09:00.

Inter­va­lul de suc­ce­siu­ne este de 10 minu­te, în inter­va­lul orar 08:00 — 24:00 și de 16 minu­te, în inter­va­lul orar 24:00 — 08:00.

De ase­me­nea, pen­tru aceas­tă peri­oa­dă se vor pre­lungi lini­i­le 42, 44, 48, 51, 101C, până în por­tul Tomis, iar în inter­va­lul 04 iulie 2019, ora 09:00 și 08 iulie 2019, ora 09:00, pro­gra­mul de trans­port va fi non-stop. În aceas­tă peri­oa­dă, lini­i­le 2 — 43 și 5 — 40 vor cir­cu­la în inter­va­lul orar 24:00 – 05:00, cu o suc­ce­siu­ne de 30 minu­te.

Reco­man­dăm par­ti­ci­pan­ți­lor la eve­ni­ment să achi­zi­țio­ne­ze bile­te la pre­țul de 5 lei, pen­tru 24 de ore și bile­te la pre­țul de 30 lei pen­tru 7 zile. De ase­me­nea pot achi­ta con­tra­va­loa­rea călă­to­ri­ei prin SMS, con­form indi­ca­ți­i­lor de pe afi­șe­le din auto­bu­ze sau de la punc­te­le de vân­za­re R.A.T.C.

În Por­tul Tomis va fi ampla­sat un punct de vân­za­re bile­te R.A.T.C., cu pro­gram non-stop.” (sur­sa Pri­mă­ria Con­stan­ța).


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele