Ședința extraordinară a Consiliului Local Mangalia — 9 iulie 2019 [VIDEO]

0
716

Ordi­nea de zi:

1. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­ce — faza D.A.L.I. şi a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici ai pro­iec­tu­lui ”Sis­te­ma­ti­za­re pe ver­ti­ca­lă străzi afe­ren­te zonei Gră­di­na de Vară Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia, judeţul Con­stanţa”;

2. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­ce — faza D.A.L.I. şi a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici afe­ren­te pro­iec­tu­lui ”Rea­bi­li­ta­re Gră­di­na de Vară în Muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”;

3. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­co-eco­no­mi­ce faza D.A.L.I., a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici, pen­tru obiec­ti­vul “Sis­te­ma­ti­za­re pe ver­ti­ca­lă muni­ci­pi­ul Man­ga­lia şi Sta­ţiuni [stra­da Negru-Vodă — intra­rea Por­tu­lui Baza Spor­ti­vă Pes­că­ruş)”;

4. Pro­iect de hotă­râre pri­vind apro­ba­rea docu­men­ta­ţi­ei teh­ni­co-eco­no­mi­ce — faza S.F. și a indi­ca­to­ri­lor teh­ni­co-eco­no­mici, pen­tru obiec­ti­vul “Club Spor­tiv Recre­a­tiv Cal­la­tis”.


Man­ga­lia News, 09.07.2019. (sur­sa: Mangalia.TV).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply