Se lansează SEA STATUS, prima aplicaţe a salvamarilor de pe litoralul românesc, un instrument rapid de informare despre situaţiile critice din zonă [VIDEO]

0
452

Apli­ca­ţia SEA STATUS repre­zin­tă un instru­ment de aju­tor, în pri­mul rand! Pe lân­gă ser­vi­ci­i­le de Sal­va­mar, apli­ca­ţia pune la dis­po­zi­ţia tutu­ror celor care vor să se bucu­re de pla­jă şi mare un instru­ment rapid de infor­ma­re şi rapor­ta­re a situ­a­ţi­i­lor cri­ti­ce din zonă. Dacă per­mi­teţi ca apli­ca­ţia să vă  loca­li­ze­ze, veţi pri­mi infor­ma­ţii des­pre stea­gul arbo­rat de sal­va­mari în zona în care vă afla­ţi, dar şi dife­ri­te aler­te, pen­tru a sem­na­la sta­rea de sigu­ranţă sau de peri­col.

La lan­sa­rea apli­ca­ţi­ei,  vor fi pre­zenţi dom­nul Gabriel Bălan, preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Naţio­na­le a Sca­fan­dri­lor Pro­fe­si­o­ni­şti şi Sal­va­ma­ri­lor din Româ­nia, Gabriel Culea, coor­do­na­to­rul Ser­vi­ci­u­lui de Sal­va­mar din Con­stanţa şi Mama­ia, Mihai Bocai, CEO Evo­no­mix, com­pa­nia care a dezvol­tat apli­ca­ţia şi repre­zen­tanţi ai Inspec­to­ra­tu­lui pen­tru Situ­a­ţii de Urgenţă Dobro­gea.

Vă aştep­tăm vineri, 19 iulie 2019, ora 11.00 pe pla­ja Zoom Bea­ch din Mama­ia, pen­tru lan­sa­rea ofi­ci­a­lă. 


Man­ga­lia News, 18.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele