Școala de Navigație Yachting Sailor Mangalia organizează CURSURI de pregătire pentru conducători de ambarcațiuni de agrement

0
1287

Școa­la de Navi­ga­ție Yach­ting Sai­lor Man­ga­lia vă ofe­ră:

  • Cer­ti­fi­cat inter­națio­nal de con­du­că­tor de ambar­ca­ţiu­ne de agre­ment (PERMIS DE CONDUCERE), cate­go­ri­i­le C, D și S;
  • Cola­bo­ra­tor instruc­tor pro­ba prac­ti­că Școa­la de navi­ga­ție Yach­ting Sai­lor.

La înce­pu­tul lunii august, se vor des­fă­șu­ra cur­suri de pre­gă­ti­re pen­tru con­du­că­tori de ambar­ca­țiuni de agre­ment, la sedi­ul nos­tru din Man­ga­lia. Vă aștep­tăm la instruc­ta­jul pen­tru pro­ba prac­ti­că. 🤗 Deta­lii, în pri­vat. Fii liber, pen­tru că vrei!!!

S.C. YACHTING SAILOR S.R.L. Man­ga­lia, b‑dul 1 Decem­brie 1918, nr. 7A:
1. Pre­gă­ti­re pen­tru obţi­ne­rea cer­ti­fi­ca­tu­lui inter­na­tio­nal de con­du­că­tor de ambar­ca­ţiu­ne de agre­ment, cla­sa C.
2. Pre­gă­ti­re pen­tru obţi­ne­rea cer­ti­fi­ca­tu­lui inter­na­tio­nal de con­du­că­tor de ambar­ca­ţiu­ne de agre­ment, cla­sa B.
3. Pre­gă­ti­re pen­tru obţi­ne­rea cer­ti­fi­ca­tu­lui inter­na­tio­nal de con­du­că­tor de ambar­ca­ţiu­ne de agre­ment, cla­sa A.
4. Mane­vra navei cu vele.
5. Pre­gă­ti­re pen­tru obţi­ne­rea cer­ti­fi­ca­tu­lui inter­na­tio­nal de con­du­că­tor de ambar­ca­ţiu­ne de agre­ment, cla­sa D.

Răzvan Ion, instruc­tor pen­tru pro­ba prac­ti­ca la toa­te ambar­ca­țiu­ni­le cu motor.

”Școa­la func­țio­nea­ză exact ca pen­tru cate­go­ri­i­le de per­mis de pe șosea. Noi, însă, am ales Marea”. 🤗


Man­ga­lia News, 07.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele