România va fi prezentă cu 8 echipaje și 34 de sportivi la Campionatul Mondial de Canotaj Tineret U23 din Statele Unite

0
384

La femi­nin sim­plu vâsle cate­go­rie ușoa­ră (BLW1x) țara noas­tră va fi repre­zen­ta­tă de Ele­na-Iuli­a­na Mihai, iar la mas­culin sim­plu vâsle (BM1x) de Mihai Chi­ru­ță. 

Echi­pa­jul mas­culin din pro­ba de duplu rame (BM2-) este com­pus din Flo­rin-Sorin Lehaci și Ale­xan­dru-Dumi­tru Cio­bi­că, iar în pro­ba de patru rame mas­culin (BM4-) vor lua star­tul Bai­toc Bogdan, Ale­xan­dru Dan­ciu, Ale­xan­dru Chi­o­șea­ua și Huc Cipri­an. 

Echi­pa­jul mas­culin la pro­ba de patru vâsle (BM4x) este for­mat din Flo­rin-Bogdan Horo­diș­tea­nu, Dumi­tru-Anto­nio Sto­ica, Câr­stea Sebas­ti­an, Cris­ti­an-Ionuț Cojo­ca­ru, iar cel femi­nin la ace­eași cate­go­rie (BW4x) din Lari­sa Ele­na Roșu, Ele­na Logo­fă­tu, Nico­le­ta Paș­ca­nu, Tabi­ta Maftei. 

Țara noas­tră are repre­zen­tanți și în pro­be­le de opt plus câr­maci. La femi­nin (BW8+) con­cu­rea­ză Mădă­li­na Hegheș, Ralu­ca-Geor­gi­a­na Dinu­les­cu, Andre­ea Popa, Vasi­li­ca-Ale­xan­dra Rusu, Mădă­li­na Cașu, Dumi­tri­ța Jun­ca­na­riu, Andre­ea-Ioa­na Budea­nu, Geor­gi­a­na-Simo­na Tata­ru și Vic­to­ria-Ște­fa­nia Petrea­nu. 

Echi­pa­jul mas­culin în ace­eași pro­bă (BM8+) este for­mat din Dorin Simion, Dumi­tru-Valen­tin Bucur, Flo­rin Ceo­ba­nu, Mari­an Cire­a­șă, Ale­xan­dru Tăna­să, Denis Nichi­tea­nu, Andrei Lun­gu, Con­stan­tin-Cristi Hir­gău, Adri­an Mun­tea­nu. 

Cam­pi­o­na­tul Mondi­al de Tine­ret din 2019 se anun­ta unul foar­te puter­nic. Putem lua în con­si­de­ra­re doi fac­tori impor­tanți. Cam­pi­o­na­tul se des­fă­șoa­ră în SUA, iar chel­tu­ie­li­le sunt des­tul de ridi­ca­te, ast­fel că fie­ca­re națiu­ne își tri­mi­te cele mai com­pe­ti­ti­ve echi­pa­je.

Mai mult, pe gsp.ro


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele