Polaris M Holding ANUNȚĂ acțiuni de DEZINSECȚIE în Mangalia și stațiuni

0
564
Booking.com

Pola­ris M Hol­ding anun­ță două acțiuni de dez­in­sec­ție în Man­ga­lia și sta­țiuni. Joi, 4 iulie, între ore­le 06:00 — 11:00, pe toa­te zone­le verzi ale sta­țiu­nii Nept­un, iar Sâm­bă­tă, 6 iulie, în ace­lași inter­val orar, pe zona muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia și în cele­lal­te sta­țiuni afe­ren­te.

Sub­stan­ța folo­si­tă pen­tru dez­in­sec­ție — Vec­to­Bac, este avi­za­tă de Inspec­to­ra­tul pen­tru Sănă­ta­te Publi­că Bucu­res­ti. 

Acest ANUNT este dis­tri­bu­it pen­tru infor­ma­rea tutu­ror api­cul­to­ri­lor si seri­ci­cul­to­ri­lor din zona, pre­cum si cir­cum­scrip­ti­i­lor sani­tar-vete­ri­na­re, pen­tru lua­rea măsu­ri­lor de pro­tec­tie nece­sa­re în vede­rea pro­te­jă­rii fami­li­i­lor de albi­ne si vier­mi­lor de măta­se, in sco­pul evi­ta­rii con­tac­tu­lui aces­to­ra cu insec­ti­ci­de­le dis­tri­bu­i­te.

In cazul in care con­di­ti­i­le meteo vor fi nefa­vo­ra­bi­le — ploa­ie, vânt puter­nic etc, actiu­nea se amâ­nă, urmând să anun­țăm o nouă dată la care se va face dez­in­sec­tia.

Sem­nea­ză: ing. Flo­rin Jia­nu,

Direc­to­rul Pola­ris M. Hol­ding, Punct de Lucru Man­ga­lia.


Man­ga­lia News, 03.07.2019.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele