Podul suspendat de la Brăila prinde contur, pe partea tulceană a Dunării [VIDEO]

0
603

Podul sus­pen­dat pes­te Dună­re, care va lega Brăi­la de Tul­cea. Con­form cnadnr.ro, a avut loc depu­ne­rea ofer­te­lor pen­tru pro­ce­du­ra de atri­bu­i­re a con­trac­tu­lui Super­vi­za­rea Pro­iec­tă­rii și Exe­cu­ți­ei Podu­lui sus­pen­dat pes­te Dună­re în zona Brăi­la, cu o valoa­rea esti­ma­tă a con­trac­tu­lui de 48.988.269,50 lei, fără TVAÎn cadrul aces­tei pro­ce­duri au depus ofer­te 2 aso­ci­eri:

  • Aso­ci­e­rea Metro­ul SA — Ita­lrom Ingi­ne­rie Inter­na­tio­na­la SRL — Sis­te­ma Ingeg­ne­ria SRL — Arex Lider Com­pany SRL;
  • Aso­ci­e­rea SC TPF INGINERIE SRLSC SEPTEMBRIE CONSULTING SRL.

Podul sus­pen­dat pes­te Dună­re este cuprins în Mas­ter Pla­nul Gene­ral de Trans­port al Româ­ni­ei si face par­te din cate­go­ria pro­iec­te­lor de tip ITI (Inves­ti­tii Teri­to­ri­a­le Inte­gra­te), finan­ța­bi­le din POIM 2014 — 2020.

Pe par­tea tul­cea­nă a Dună­rii, Podul Sus­pen­dat prin­de con­tur. Sta­di­ul lucră­ri­lor la data de 18.07.2019:

- Exe­cu­tie dru­muri teh­no­lo­gi­ce mal Brai­la si mal Jiji­la ✔️
— Exe­cu­tie dru­muri de acces la Tur­nul Brai­la si Tur­nul Jiji­la✔️
— Exe­cu­tie grin­da de ghi­daj Bloc de anco­raj Brai­la, Turn Brai­la, Turn Jiji­la, Bloc de anco­raj Jiji­la ✔️
— Exe­cu­tie pereti mulati Bloc de anco­raj Brai­la, Turn Jiji­la ✔️
— Exe­cu­tie pilo­ti Ø1500 culee via­duct de acces mal Jiji­la ✔️
— Exe­cu­tie pilo­ti Ø1800 Turn Jiji­la ✔️
— Lucrari de Orga­ni­za­re de San­ti­er atat in zona Brai­la cat si in zona Jiji­la ✔️

COMUNICATUL CNAIR din data de 17 iulie a.c, aici.


Man­ga­lia News, 21.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele