Ministerul Energiei: 5.000 de mineri din Valea Jiului vor fi pregătiți ca tehnicieni în sectorul producerii energiei eoliene și a distribuției electricității

0
207
Booking.com

Minis­trul Ener­gi­ei, Anton Anton, a deru­lat mier­curi, 10 iulie 2019, o vizi­tă la par­cul eoli­an Fân­tâ­ne­le – Coge­a­lac, ope­rat de Gru­pul CEZ Româ­nia.

În cadrul vizi­tei, minis­trul Anton a vor­bit des­pre lan­sa­rea pro­iec­tu­lui de recon­ver­sie pro­fe­sio­na­lă a mine­ri­lor din Valea Jiu­lui, prin care 5.000 de mineri vor fi pre­gă­tiți pen­tru a deve­ni anga­jați în pro­du­ce­rea ener­gi­ei eoli­e­ne și a dis­tri­bu­ți­ei elec­tri­ci­tă­ții.

Con­cret, pro­iec­tul vizea­ză cre­a­rea unei Aca­de­mii (Aca­de­mia de Pre­gă­ti­re și Recon­ver­sie pro­fe­sio­na­lă pen­tru Sur­se Rege­ne­ra­bi­le și Dis­tri­bu­ție a Ener­gi­ei Elec­tri­ce) cu punc­te de for­ma­re la Tg. Jiu și la Crai­o­va.

Prac­tic, în aces­te cen­tre vor fi pre­gă­tiți cir­ca 500 de teh­ni­cieni pe an, timp de 10 ani.

La aceștia se ada­u­gă și spe­cia­li­za­rea a 3.000 de spe­cia­liști în dis­tri­bu­ția ener­gi­ei elec­tri­ce. Cer­ti­fi­ca­rea mine­ri­lor în cadrul Aca­de­mi­ei le va per­mi­te aces­to­ra să lucre­ze în insta­la­rea, ope­ra­rea și men­te­nan­ța pro­iec­te­lor rege­ne­ra­bi­le.

Con­ti­nu­a­rea, AICI.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele