Mărfuri contrafăcute în valoare de 484.000 de lei, indisponibilizate de polițiștii de la Transporturi [FOTO]

0
420

Poli­ţi­ş­tii de la Trans­por­turi au ridi­cat pes­te 200 de seturi de jucă­rii sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te, în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 484.000 de lei.

La data de 23 iulie a.c., poli­ţi­şti din cadrul Ser­vi­ci­u­lui de Poli­ţie Trans­por­turi Mari­ti­me, împre­u­nă cu spe­cia­liști ai Biro­u­lui Vamal de Fron­ti­e­ră Con­stanţa Sud, au veri­fi­cat, în Por­tul Con­stanţa Sud Agi­gea, un con­tai­ner sosit din Chi­na, având ca des­ti­na­tar o soci­e­ta­te comer­ci­a­lă din jude­țul Cluj.

În urma con­tro­lu­lui, poli­ţi­ş­tii au des­co­pe­rit 206 seturi de con­struc­ție pen­tru copii, pur­tând însem­nul unei mărci înre­gis­tra­te, sus­cep­ti­bi­le a fi con­tra­fă­cu­te. Bunu­ri­le, în valoa­re apro­xi­ma­tiv 484.000 de lei, au fost ridi­ca­te în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor.

În cau­ză, poli­țiș­tii au întoc­mit dosar penal sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de pune­re în cir­cu­la­ție de măr­furi con­tra­fă­cu­te. Cer­ce­tă­ri­le con­ti­nuă, pen­tru sta­bi­li­rea între­gii acti­vi­tăți infrac­țio­na­le.


Man­ga­lia News, 24.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply