Lansare de carte: “Singura cale”, de Anca Bucur [VIDEO]

0
376

Luni, 15 iulie 2019, în Sala de Con­fe­rin­țe a hote­lu­lui Para­di­so din Man­ga­lia a avut loc lan­sa­rea căr­ții „Sin­gu­ra cale” sem­na­tă de Anca Bucur, volum apă­rut la edi­tu­ra Detec­tiv Lite­rar. Au fost pre­zenți: poe­tul Flo­rin Dochia, mode­ra­to­rul eve­ni­men­tu­lui, Firi­ță Carp, direc­to­rul Edi­tu­rii Detec­tiv Lite­rar, poe­tul Emi­li­an Mar­cu, dr. Ana Ole­niuc, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ti­ei Lamaji-Sana, pri­e­te­ni și iubi­tori de cul­tu­ră din loca­li­ta­te și din țară. Eve­ni­men­tul a fost orga­ni­zat de Aso­ci­a­ția Lamaji-Sana si Rota­ry Club Man­ga­lia.

Până în pre­zent, Anca Bucur a scris mai mul­te cărți. Prin­tre aces­tea se numă­ră:

Gano­der­ma luci­dum. Un mira­col pen­tru sănă­ta­te – 2009;
Ver­suri din vis – 2015;
Cinci ilu­zii – 2016;
Surâ­sul feme­i­lor – 2017;
Veghe fără sfâr­șit – 2018;
Tur­ma­li­na pen­tru sănă­ta­te. Un secret bine păs­trat – 2018;
Par­fum de rouă – 2018;
Sin­gu­ra cale — 2019.


Man­ga­lia News, 20.07.2019. (sur­se: Mangalia.TV și Fb).


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele