La Băcănie”, ideea de 1 milion de euro. Cum concurează micii antreprenori de cartier cu marile lanțuri de magazine

0
837
Booking.com

Ide­ea de 1 mili­on de euro. Trei tineri din Iaşi au strâns 40 de maga­zi­ne de car­ti­er sub bran­dul „La Băcă­nie”, sco­pul fiind ace­la de a rezis­ta pe pia­ță în con­di­ți­i­le unei con­cu­ren­țe tot mai acer­be din par­tea super­mar­ke­tu­ri­lor. 

Pro­iec­tul La Băcă­nie, ini­ţi­at în urmă cu 3 ani de către Ius­ti­nian Cozma Rusu, împre­u­nă cu doi pri­e­te­ni, a reu­şit să adu­ne până acum 40 de maga­zi­ne din judeţ, inclu­siv din zona rura­lă, sub un brand comun, rela­tea­ză „Zia­rul Finan­ci­ar”.

Veni­tu­ri­le luna­re se ridi­că la un mili­on de euro, la nive­lul între­gii reţe­le de mici maga­zi­ne.

Vrem să adu­năm la un loc toa­te maga­zi­ne­le ali­men­ta­re de car­ti­er şi să facem un mic lanţ, care să aibă ace­ia­şi fur­ni­zori şi ace­lea­şi preţuri, ca să poa­tă con­cu­ra cu super­mar­ke­tu­ri­le. Acum avem 40 de maga­zi­ne par­te­ne­re sub ace­lași brand şi 15 fur­ni­zori locali. Pro­du­cem local, con­su­măm local, inves­tim local, dezvol­tăm comu­ni­ta­tea noas­tră. Mai sim­plu spus: banii noş­tri rămân în Iaşi“, a poves­tit pen­tru sur­sa cita­tă Ius­ti­nian Cozma Rusu, co-fon­da­to­rul pro­iec­tu­lui La Băcă­nie.

Arti­co­lul inte­gral, AICI.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele