Fratele consilierului local din Limanu, DISPĂRUT în mare din luna martie, GĂSIT în Bulgaria!

0
1850

REPLICA: Tru­pul neîn­su­fle­țit al unu­ia din­tre pes­ca­rii dis­pă­ruți în mare încă din luna mar­tie, a fost găsit în Bul­ga­ria, la data de 28 iunie. Se pare că este vor­ba des­pre fra­te­le lui Ghe­or­ghe Stă­ni­că, zis Călin, patro­nul cher­ha­na­lei Sea Tem­ple, din loca­li­ta­tea 2 Mai, care era con­si­li­er local în Lima­nu, dis­pă­rut și el la ace­eași dată.

Potri­vit repre­zen­tan­ți­lor Găr­zii de Coas­tă, în data de 6 mar­tie, în jurul orei 20.30, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră (struc­tu­ra din Man­ga­lia) au fost infor­mați tele­fo­nic des­pre fap­tul că o ambar­ca­țiu­ne de pes­cu­it în care se aflau trei per­soa­ne, afla­tă la pes­cu­it în zona 2 Mai, nu s‑a întors în port de la ora 14.00 și nu poa­te fi con­tac­ta­tă.

Ime­di­at după pri­mi­rea ape­lu­lui, de la nive­lul Găr­zii de Coas­tă au fost dis­pu­se măsuri ope­ra­ti­ve con­stând în efec­tu­a­rea unei misiuni cu două nave ale Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia, pen­tru găsi­rea ambar­ca­țiu­nii, res­pec­tiv a per­soa­ne­lor în cau­ză. De ase­me­nea, prin cana­le­le de coo­pe­ra­re ale Poli­ți­ei de Fron­ti­e­ră au fost infor­ma­te auto­ri­tă­ți­le de fron­ti­e­ră bul­ga­re și MRCC.

Mai mult în replica.ro.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele