Europarlamentarii Corina Crețu și Dragoș Tudorache au explicat în emisiunea Be EU care sunt prioritățile României în noua legislatură [VIDEO]

0
285

Euro­par­la­men­ta­rii Cori­na Cre­țu și Dra­goș Tudo­ra­che au expli­cat în emi­siu­nea Be EU care sunt pri­o­ri­tă­ți­le Româ­ni­ei în noua legi­sla­tu­ră.

Depu­ta­ţii români în Par­la­men­tul Euro­pean

Par­la­men­tul Euro­pean este alcă­tu­it din 751 de depu­ta­ţi aleşi în cele 28 de sta­te mem­bre ale Uniu­nii Euro­pe­ne extin­se. Din 1979, depu­ta­ţii sunt aleşi prin vot uni­ver­sal direct, pen­tru o peri­oa­dă de cinci ani. La 26 mai 2019, cetă­ţe­nii români au votat 32 depu­ta­ţi euro­peni, din numă­rul total 751.

Aveți aici lis­ta euro­de­pu­ta­ți­lor români: 

europa.eu/romania/ro/eurodeputatii_romani.html


Man­ga­lia News, 15.07.2019.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele